Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Kaldināsim veselību paši

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Ar veselības aizsardzību parasti tiek saprasta medicīniskās palīdzības pieejamība un pati ārstēšana, aizmirstot, ka dažādi profilaktiskie pasākumi, fiziskās aktivitātes, kas stiprina imunitāti, organisma pareizu attīstību vai mundruma uzturēšanu, kā arī zināšanas par veselīgu dzīvesveidu ir taisnākais ceļš uz stipru veselību. Lielā mērā veselības stiprināšana ir katra cilvēka paša rokās – katrs pats ir ne tikai savas laimes, bet arī savas veselības kalējs.
Biedrības „Limbažu filcs” projekta „Kaldināsim veselību paši!” vispārējais mērķis ir:
Veicināt veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, sniedzot pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem Limbažu novadā un apkārtējās teritorijās.
Projekta tiešie mērķi un aktivitātes:

  1. Stiprināt biedrības kapacitāti, izzinot Latvijas un Šveices NVO pieredzi veselīga dzīvesveida veicināšanā un veselības veicināšanas pakalpojumu sniegšanā
  2. Veidot sadarbību ar Limbažu novada pašvaldību, veselības veicināšanas politikas izstrādē.
  3. Sadarbojoties ar novada bērnus, jauniešus un seniorus pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām, izstrādāt un aprobēt Biedrības „Limbažu Filcs” Sabiedrības mūžizglītības un veselības pakalpojumu centra veselības veicināšanas pakalpojumu programmu bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem.

Rezultāts: Sabiedrības veselības pakalpojumu centrā Limbažos, Mūru ielā 21, būs ierīkota veselības veicināšanas pasākumiem piemērota telpu ventilācija, un radīta iespēja saņemt līdz šim nepieejamus, bet ļoti nepieciešamus veselības veicināšanas pakalpojumus: kustību un dejas terapiju, zīdaiņu, bērnu, jauniešu un senioru vingrošanu, pašpalīdzības organizēšanu.Результаты проекта:

• Noorganizētas četras pieredzes apmaiņas tikšanās Latvijā un viena Šveicē, kuru ietvaros iegūtas zināšanas un praktiska pieredze veselības veicināšanas pakalpojumu plānošanā un organizēšanā;
• Izstrādāts pētījums par Latvijas un Šveices NVO pieredzi veselīga dzīvesveida veicināšanā un pakalpojumu sniegšanā;
• Izveidota sadarbība ar Limbažu novada pašvaldību un izstrādāts veselības veicināšanas politikas plānošanas dokuments „Veselīga dzīvesveida veicināšanas pamatnostādnes Limbažu novadam 2012.-2016.gadam", kas prezentēts Limbažu novada domes sēdē;
• Izstrādātas un aprobētas piecas veselības veicināšanas pakalpojumu programmas, izmantojot Latvijas un Šveices partneru pieredzi un konsultējoties ar vietējiem sadarbības partneriem. Kopā noorganizētas 18 nodarbības 182 dalībniekiem:

  •  Personisko resursu un sadarbības prasmju stirpināšana jauniešiem;
  •  Personības izziņa un pilnveide dejas un kustību terapijā;
  •  Balsta un kustību korekcijas, vingrojumi bērniem un senioriem ar elpceļu saslimšanām;
  •  Bērnu aprūpes un audzināšanas pamati jaunajiem vecākiem;
  •  Esi vesels! – mācību programma bērniem par veselīgu dzīvesveidu;

• Pielāgota aktivitāšu telpa bērniem un jauniešiem ar astmu, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu;
• Ieviešot projektu, uzlabota dzīves kvalitāte Limbažu novada un apkārtējo teritoriju bērniem, jauniešiem un senioriem, piedāvājot iespēju saņemt dažādus veselību veicinošus pakalpojumus pielāgotās telpās. Ir aktivizēta NVO un iedzīvotāju diskusija par veselīgu dzīvesveida veicināšanu, sociālās jomas attīstību, kā arī veicināta nevalstiskā sektora sadarbība ar Limbažu novada pašvaldību.

Целевая группа: Bērni,Jaunieši,Seniori
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Vidzemes reģions
предоставил финансирование: 21840.50 LVL / 31 076.23 EUR
Освоенное финансирование: 21 835,38 LVL LVL / 31 068.95 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-203
Исполнитель проекта: biedrība "Limbažu filcs"
Партнер: nodibinājums Sociālo pakalpojumu aģentūra "Ģimenes krīzes centrs"
Дата начала проекта: 01.01.2011.
Дата окончания проекта: 31.12.2011.
Место реализации: Limbaži, Limbažu novads
Юридический адрес: Mūru iela 21, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
Tелефон: 29430161
Факс: 64070251
Электронная почта: