Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Paaudžu strops "Nāc un dari! Redzi, ka vari!"

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Apakšprojekta mērķis ir veicināt sadarbību starp pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem, nodrošināt aktīvu kopā darbošanos, socializāciju, popularizēt aktīvas novecošanas ideju un uzlabot dzīves kvalitāti pirmspensijas, pensijas vecuma cilvēkiem Cēsu novadā. Aktivitāšu rezultātā veidot Kopienu fondu, lai rastu sabiedrības atbalstu vecākās paaudzes dzīves kvalitātes uzlabošanai un aktivitāšu organizēšanai.
Projekta mērķauditorija ir pirmspensijas, pensijas  vecuma cilvēki Cēsu un apkārtējos novados. Pēc Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistra datu bāzes datiem pirmspensijas, pensijas vecuma iedzīvotāji Cēsu novadā ir 6894 cilvēki:

 • 50 – 57 gadi = 1762
 • 57 – 62 gadi = 1090
 • 62 – vecāki = 4042

Cēsu novadā darbojas vairākas nevalstiskas organizācijas .Katra organizācija un neformālās grupas darbojas atsevišķi. Ar kopīgām aktivitātēm radīsies iespēja apvienoties un veidot Kopienu fondu Senioriem. Mērķgrupas iesaistīšana ir nozīmīga, jo tā ir akcentēta Mūžizglītības rīcības plānā 2007-2013. Projekta apmācību virzieni - 5 dažādas kustību nodarbības, 7 radošās darbnīcas, Vasaras skola veicinās dzīves kvalitātes uzlabošanu, aktīvu novecošanās idejas popularizēšanu un pirmspensijas, pensijas vecuma iedzīvotāju iesaistīšanu aktīvas sabiedrības veidošanā. Projekts radīs iespēju radošajās u.c. aktivitātēs  iesaistīsies 600 dalībniekiem.Результаты проекта:

• Novadīti trīs semināri 15 senioru neformālo grupu vadītājiem, aptverot būtiskākos jautājumus veiksmīgai projekta aktivitāšu ieviešanai;
• Lekciju cikla „Izzini sevi un palīdzi" ietvaros (11 lekcijas, vidēji 40 dalībnieki katrā nodarbībā) seniori tika izglītoti par veselību, vingrošanu, alternatīvo medicīnu, pašpalīdzību saslimšanas gadījumos, par attiecībām ģimenē un komunikāciju starp paaudzēm;
• Noorganizēti divi izglītojošu semināru cikli „Kā kļūt par pašnodarbinātu personu, mājražotāju" (seši semināri, 35 dalībnieki);
• Notikušas dažādas veselības, vingrošanas un deju nodarbības:

 •  veselības vingrošana kaulu locītavu un saistaudu slimniekiem „Možam garam" (28 nodarbības, 30 dalībnieki);
 •  veselības vingrošana senioriem ar labu veselību „Kustību prieks" (28 nodarbības, 30 dalībnieki);
 •  nūjošanas nodarbības (trīs nodarbības, 30 dalībnieki);
 •  deju nodarbības „Lēnā ārstnieciskā dejošana" (28 nodarbības, 30 dalībnieki);
 •  līnijdejas (28 nodarbības, 30 dalībnieki);

• Noorganizētas septiņas radošās darbnīcas - dažādas praktiskas nodarbības senioru pašizaugsmei vecumdienās:
 tapošanas darbnīca (četras nodarbības, 33 dalībnieki);

 •  audumu ziedu, brošu darbnīca (četras nodarbības, 25 dalībnieki);
 •  cepuru darbnīca (četras nodarbības, 25 dalībnieki);
 •  pērļošanas darbnīca (četras nodarbības, 25 dalībnieki);
 •  zeķu, cimdu adīšanas darbnīca (četras nodarbības, 25 dalībnieki);
 •  darbnīca „Pašu rokām mājai" (trīs nodarbības, 25 dalībnieki);
 •  darbnīca „Pašu rokām dārzam" (divas nodarbības, 25 dalībnieki);

• Noorganizēta divu dienu „Vasaras skola" latvisko tradīciju izkopšanai, ko apmeklēja 120 dalībnieki, kuri četru nacionālo ēdienu darbnīcās cepa maizi, gatavoja sieru, gaļu un konservēja;
• Noorganizēts kultūras un sadraudzības pasākums „Vasaras dārzs", kurā piedalījās 600 dalībnieki – seniori kopā ar savām ģimenēm. Notika darbu izstāde, darbu maiņa, prasmju un kustību nodarbību prezentācijas, kā arī tikšanās ar pašvaldības u.c. pārstāvjiem;
• Sagatavoti informatīvi bukleti par projektu un tā aktivitātēm (300 eksemplāri) un 30 CD ar projekta fotomirkļiem.

Целевая группа: Seniori
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Vidzemes reģions
предоставил финансирование: 19911.36 LVL / 28 331.31 EUR
Освоенное финансирование: 19 400,61 LVL LVL / 27 604.58 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-194
Исполнитель проекта: biedrība "Sieviešu resursu centrs "Prieks""
Партнер: biedrība "Cēsu pilsētas pensionāru biedrība "Cēsu pensionāri""
Дата начала проекта: 01.12.2010.
Дата окончания проекта: 30.11.2011.
Место реализации: Cēsis, Cēsu novads
Юридический адрес: Valmieras iela 17A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tелефон: 29488942
Факс: 64123733
Электронная почта: