Sākums > Finansējuma avoti

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Brīvprātīgais darbs kā jauniešu sociālās iekļaušanas instruments

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Apraksts

Projekta mērķis: attīstīt brīvprātīgo darbu vietējā sabiedrībā, kā būtisku mehānismu jauniešu sociālo, dzīves prasmju pilnveidošanai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, tādejādi veicinot sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto grupu jauniešu pilsonisko līdzdalību, viņu konkurētspēju un iekļaušanos darba tirgū. Projekta ilgums: 2011. gada janvāris - 2011. gada decembris. Mērķgrupa ir sociālā riska jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem (tai skaitā jaunieši bezdarbnieki, jaunieši, kuri nav ieguvuši pamatizglītību vai vidējo izglītību vai ieguvuši to bez apliecības vai atestāta). Projekta ietvaros, sadarbībā ar Šveices jaunatnes darbiniekiem un Latvijas sociālā, jaunatnes un brīvprātīgā darba jomā strādājošiem profesionāļiem, tiks izstrādātas divas apmācību programmas jauniešiem „Personības identitāte” un „Brīvprātīgā darba menedžments”, kuras tiks īstenotas praksē. Pēc apmācības jaunieši dosies brīvprātīgā darba praksē Cēsu pilsētas pansionātā, Cēsu pilsētas klīnikā un Cīrulīšu dabas takās. Lai profesionāli izvērtētu gūto pieredzi, projekta ietvaros tiks īstenotas supervīzijas. Projekta gaitā gūtie rezultāti tiks izplatīti Brīvprātīgā darba FORUMĀ 2011. gada rudenī. Tiks izveidots klips par brīvprātīgā darba iespējām vietējā līmenī.
Projekta rezultātā tiks aktualizēta brīvprātīgā darba attīstība vietējā mērogā, kā arī vērsta uzmanība uz to, ka brīvprātīgais darbs var kalpot kā sociālās iekļaušanas mehānisms sociāli atstumtām grupām.Projekta rezultāti:

• Izveidotas divas apmācību programmas - „Personības identitāte" un „Brīvprātīgā darba menedžments", apzinot sadarbības organizāciju vajadzības un iespējamās brīvprātīgo lomas, lai programmas būtu atbilstošas esošajai situācijai un jauniešu vajadzībām;
• Novadīts apmācību seminārs „Personības identitāte" 30 sociālā riska grupu jauniešiem (astoņas nodarbības divām grupām), kas vērsts uz vērtību apzināšanos, lai veicinātu personības izaugsmi;
• Noorganizēts seminārs „Brīvprātīgā darba menedžments", kuru apmeklēja 24 dalībnieki (astoņas nodarbības divām grupām) gūstot izpratni par brīvprātīgā darba būtību kā iespēju personības izaugsmei, iepazīstoties ar sabiedriskām organizācijām un izvēloties sev prakses vietas;
• 23 jaunieši vasaras mēnešos piedalījušies praksē kā brīvprātīgie trīs organizācijās (četras stundas dienā trīs mēnešus), kur jauniešiem bija iespēja uzlabot savas organizācijas prasmes, sadarbību komandā, kā arī attīstīt savu radošumu un īstenot pašiniacitīvu;
• Organizētas 10 supervīzijas ar 22 jauniešu piedalīšanos, kur vērtēta gūtā pieredze personības attīstībai projekta laikā – jauniešiem audzis pašvērtējums, ticība savām spējām un motivācija darboties;
• Noorganizēts forums par brīvprātīgo darbu, lai rastu idejas turpmākai attīstībai. Pasākumu organizēja mērķa grupas jaunieši, un tajā piedalījās 47 pārstāvji no dažādām Latvijas organizācijām un viens pārstāvis no Beļģijas;
• Ar mērķi popularizēt brīvprātīgo darbu un tajā iesaistīt vienaudžus, jaunieši izveidojuši četras īsfilmas un informatīvu materiālu - kalendāru par brīvprātīgo darbu un projekta aktivitātēm, kā arī apdrukāti T-krekli un auduma maisiņi.

Detalizēta informācija

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais finansējums: 11884.98 LVL / 16 910.80 EUR
Izlietotais finansējums: 10 743,56 LVL LVL / 15 286.71 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-193
Projekta īstenotājs: biedrība "Sociālā līdzatbildība"
Sadarbības partneris: Cēsu Pieaugušo izglītības centrs; Infoklick.ch (http://www.infoklick.ch/schweiz/)
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.12.2011.
Īstenošanas vieta: Cēsis, Cēsu novads un bijušā Cēsu rajona teritorija, Cīrihe
Juridiskā adrese: Apšu iela 19, Jelgava, LV-3002
Telefons: 26478404
E-pasts:

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli