Начало > Источники финансирования

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Esi tas, kas vēlies būt!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектов

Vispārīgais mērķis – palielināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā un sociālo atšķirību mazināšanā.
Tiešais mērķis – veicināt jauniešu, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē, integrāciju sabiedrībā, radot vienlīdzīgas iespējas īstenot savus karjeras mērķus un veidojot veiksmes stāstus, kā pozitīvu piemēru dzīves plānošanā un ieceru realizēšanā.
Mērķa grupa – 20 Latvijas bērnu namos dzīvojošie vidusskolas vecuma jaunieši - bāreņi. 
Īstenošanas vieta – Latvijā -Rīga, Jelgava; Šveice.
Galvenās aktivitātes:

 1. Apakšprojekta administrēšana.
 2. Mērķa grupas atlase.
 3. Filmu – veiksmes stāstu uzņemšana.
 4. Pieredzes apmaiņas vizīte Šveicē.
 5. Vasaras nometne „TV akadēmija”, kas ietver  - karjeras izvēles konsultācijas; sociālpsiholoģiskos treniņus; grupu nodarbības; iepazīšanos ar profesijām, kuras ir aktuālās televīzijā; tikšanās ar ievērojamiem TV cilvēkiem; ekskursiju un iepazīšanās ar TV darbu klātienē; piedalīšanās nometnes aktivitāšu fiksēšanā videofilmā.
 6. Ideju darbnīca NVO un pašvaldības sadarbībai bērnu namu audzēkņu integrācijas veicināšanai.
 7. Apakšprojekta publicitāte.

Plānotie rezultāti:

 1. Apakšprojekts īstenots plānotajā termiņā un nodrošināta finanšu plūsma atbilstoši apakšprojekta budžetam.
 2. Apakšprojekta aktivitātēs iesaistīti 20 jaunieši no dažādiem Latvijas bērnu namiem.
 3. Izveidotas 7 filmas – 6 veiksmes stāsti un 1 filma par nometnes norisi.
 4. Apmeklēti Šveice partneri, lai pārņemtu labāko pieredzi darbā ar mērķa grupu.
 5. Vasaras nometnē ar TV darbinieku profesijām iepazinušies un apguvuši praktiskās iemaņas 20 bērnu namu jaunieši.
 6. Ideju darbnīcas rezultātā izstrādāts NVO un pašvaldības sadarbības modelis bērnu namu bērnu integrēšanai sabiedrībā, izglītības sistēmā un nodarbinātības veicināšanā.
 7. Publicitātes pasākumu ietvaros uzņemtās 7  filmas pavairotas  50  eksemplāros un izplatītas Latvijas bērnu namos, pašvaldībās un nodotas  Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs videotēkai.Результаты проекта:

• Eseju konkursā „Es un televīzija" vidusskolas vecuma bērniem atlasīti 20 jaunieši, kuriem bija iespēja piedalīties izglītojošā vasaras nometnē un sešu veiksmes stāstu filmēšanā, kuru varoņi tika atlasīti balstoties uz bērnu namu pedagogu ieteikumiem;
• Tika uzņemtas 13 minūšu garas īsfilmas – veiksmes stāsti par sešiem bijušajiem bērnu namu audzēkņiem, kuriem ir izdevies veiksmīgi integrēties sabiedrībā un atrast savu vietu profesionālajā un personīgajā dzīvē. Īsfilmas tika rādītas televīzijā un ierakstītas DVD 50 eksemplāros, kuri tika dāvināti bērnu namiem kā iedvesmas avots un motivācija to audzēkņiem tiekties pēc saviem sapņiem;
• Trīs biedrības pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Šveici, lai veidotu kontaktus turpmākai sadarbībai darbam ar līdzīgām mērķa grupām. Vizītes laikā tika apmeklēts Stiftung Kinderdorf Pestalozzi bērnu ciemats Troganā, un gūtā pieredze tālāk popularizēta Latvijā;
• 20 jaunieši aktīvi līdzdarbojās nedēļu garā vasaras nometnē „TV akadēmija", kurā apguva ar TV darba specifiku saistītas prasmes, tikās ar sabiedrībā populāriem TV cilvēkiem, tādējādi iepazīstot to profesijas, piedalījās sociālpsiholoģiskos treniņos, apmeklēja karjeras izvēles konsultācijas, devās ekskursijā uz Latvijas televīziju, kur viņiem bija iespēja iepazīties ar TV darbu klātienē un pašiem nofilmēties pāris ierakstos, kurus vēlāk noskatījās kopā ar profesionāļiem un analizēja. Profesionāļu vadībā jauniešiem bija iespēja piedalīties videofilmas filmēšanā par nometnes norisi un trīs jauniešiem - iespēja piedalīties tās montāžā;
• Noorganizēta ideju darbnīca, kurā piedalījās projekta grupa, četri Jelgavas pašvaldības pārstāvji un citu uzaicināto pašvaldību sociālie darbinieki, kā arī 34 NVO pārstāvji. Tās ietvaros tika meklēti sadarbības risinājumi, lai palīdzētu jauniešiem pēc bērnu namu absolvēšanas integrēties sabiedrībā, kā arī rast motivāciju mācīties, veidot karjeru un veiksmīgas starppersonu attiecības. Pieredzē dalījās arī divi Kinderdorf Pestalozzi bērnu ciemata pārstāvji.

Целевая группа: Bērni,Jaunieši
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
предоставил финансирование: 21441.50 LVL / 30 508.51 EUR
Освоенное финансирование: 20 506,53 LVL LVL / 29 178.16 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-179
Исполнитель проекта: biedrība "Bāreņu biedrība "Saules bērni""
Партнер: Jelgavas pilsētas pašvaldības pārvalde "Jelgavas izglītības pārvalde"; nodibinājums "Stiftung Kinderdorf Pestalozzi"
Дата начала проекта: 01.01.2011.
Дата окончания проекта: 31.10.2011.
Место реализации: Jelgava, Rīga, Šveice
Юридический адрес: Lienes iela 7-3, Rīga, LV-1009
Tелефон: 29284031
Электронная почта: