Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Sabiedriski aktīva dzīvesveida veicināšana, izglītojot sabiedrību par veselīgu dzīvesveidu iesaistot seniorus un cukura diabēta pacientus sabiedriskajos procesos

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Cilvēks bieži nenovērtē to, ka ir vesels. Liepājas Diabēta biedrība sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi īsteno projektu, kura mērķis ir mudinājums veselīgam dzīvesveidam pilsētā, kurā piedzimst vējš, iesaistot gan seniorus, gan cukura diabēta pacientus. Diemžēl cukura diabēts ir vielmaiņas slimība, kura nav pilnībā ārstējama. Tādēļ, lai varētu sadzīvot ar šo slimību, ir nepieciešamas zināšanas. Latvijā vairāk kā 70 000 cilvēku slimo ar cukura diabētu, kas ir piektais izplatītākais nāves cēlonis.


Mērķi: Sociāli atbildīgas, izglītotas un sabiedriski aktīvas sabiedrības veidošana:

 1. Diabētu pacientu (senioru, pensionāru, invalīdu) dzīves kvalitātes uzlabošana, izglītojot par diabēta slimību un sadzīvošanu ar to;
 2. Izglītot sabiedrību par veselīgu dzīvesveidu, t.sk. riska faktoriem dažādām saslimšanām, to agrīnā diagnostika un pareiza dzīvesstila ievērošana diabēta pacientiem;
 3. Biedru līdzdalība sociālos procesos, biedrības kapacitātes stiprināšana.

Mērķa grupa: Tiešā mērķa grupa ir bērni, jaunieši, seniori – diabēta pacienti un viņu ģimenes locekļi, kas pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam.
Īstenošanas vieta: Latvija, Liepājas pilsētā un Jūrmalas pilsētā.
Galvenās aktivitātes: Projekta aktivitātes vērstas uz savlaicīgi mērķu grupu izglītošanu un agrīnu diagnostiku, kas sekmē ilgtspējīgas dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Aktivitātes:

 • Diabēta slimnieku izglītošana, nūjošanas aktivitātes;
 • Diabēta pacientu apmācība pēc izstrādātas 5 dienu programmas, 18 diabēta pacientiem (biedriem);
 • Sabiedrības un līdzcilvēku informēšana un veselīga dzīvesveida popularizēšana;
 • Biedru līdzdalība sociālos procesos, biedrības kapacitātes stiprināšana;
 • Administrēšana un Publicitāte.

Plānotie rezultāti: Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegti šādi rezultāti:

 1. Praktiski un teorētiski izglītoti 80 pacienti un to ģimenes locekļi par diabētu;
 2. 18 biedri apmācīti pēc speciālas 5 dienu programmas;
 3. 300 iedzīvotāji izglītoti par veselīgu dzīvesveidu, veiktas agrīnas diagnostikas testi;
 4. 40 cilvēki iesaistīti aktīva dzīves veida aktivitātēs;
 5. Stiprināta 1 aktīvas biedrības kapacitāte.Projekta rezultāti:

• Kvalificētu ārstu un medicīnas māsu lekcijās un praktiskajās nodarbībās piedalījās 158 dalībnieki;
• 73 interesenti saņēmuši ārsta oftamologa konsultācijas (2 dienas);
• Sešās nūjošanas nodarbībās ir piedalījušies 54 interesenti;
• 18 diabēta pacienti (biedrības biedri) izgājuši piecu dienu apmācību programmu, kuras ietvaros veikta individuālā ārstniecības plāna izstrāde, veikta ar pacientu diētu saistīta apmācība;
• Četras reizes noorganizētas informācijas dienas par diabēta riska faktoriem, kurās kopā piedalījās 343 dalībnieki. Papildus, projekts ir aktīvi piedalījies pašvaldības rīkotajos Veselības nedēļas pasākumos, kuru ietvaros 190 interesentiem izplatīti informatīvie materiāli un piedāvāta iespēja veikt cukura diabēta agrīnas diagnostikas testus;
• Projekta ietvaros iegādāti biedrības darbības nodrošināšanai nepieciešamie materiāli un aprīkojums, noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgas Diabēta biedrību (14 dalībnieki), kā arī nodrošināta 48 interesentu dalība Pasaules diabēta dienas ietvaros Rīgā.

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši,Seniori
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais finansējums: 6175.00 LVL / 8 786.23 EUR
Izlietotais finansējums: 5 943,52 LVL LVL / 8 456.87 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-17
Projekta īstenotājs: biedrība "Liepājas Diabēta biedrība"
Sadarbības partneris: Liepājas pilsētas Dome, Vides un veselības daļa
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.12.2011.
Īstenošanas vieta: Liepājas pilsēta, Jūrmalas pilsēta
Juridiskā adrese: Aldara iela 20/24, kab.316., Liepāja, LV-3401
Telefons: 28387124; 29525755
Fakss: 63422633
E-pasts:
 


Drukāšanas datums: 18.06.21