Sākums > Finansējuma avoti

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Dzīves kvalitātes un motivācijas veicināšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektus

Apakšprojekta vispārējais mērķis ir veicināt ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanā bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam.
Apakšprojekta tiešie mērķi ir:

  1. Veidot un uzlabot patstāvīgas dzīves prasmes bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, īpaši bērniem un jauniešiem, kuri guvuši muguras smadzeņu bojājumus.
  2. Veicināt bērnu un jauniešu ar invaliditāti motivāciju un pašnovērtējumu, kā arī veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu.
  3. Sekmēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrāciju izglītībā un sabiedrībā.

Apakšprojekta vispārējais un tiešie mērķi vislielākajā mērā sniegs ieguldījumu grantu shēmas tiešā mērķa sasniegšanā – veicināt sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto grupu pilsonisko līdzdalību
Projekta laikā piesaistot dažādus speciālistus un ekspertus izveidosim sociālu vietni, kurā bērni un jaunieši ar dažāda veida invaliditāti vārēs iegūt sev nepieciešamos resursus, lai attīstītu jaunus motivācijas ceļus, atvērtu jaunas integrācijas iespējas, kā arī veidotu un uzlabotu patstāvīgas dzīves prasmes.
Sociālajā vietnē būs pieejami praktiski padomi video, foto formātā, kā arī apkopoti dažādi ar invaliditātes problemātiku saistīti speciālistu viedokļi, kuri palīdzētu bērniem un jauniešiem sasniegt augstāk minētos mērķus.
Pirmo reizi Latvijā mērķauditorijai būs vienuviet iespēja saņemt sev nepieciešamo informāciju, komentēt to, uzdot jautājumus par aktuālām tēmām, kuras publiskajā vidē reizēm ir neērti uzdot un noskaidrot, iepazīties ar speciālistu viedokļiem, kā arī iepazīt bērnus un jauniešus ar līdzīgu problēmātiku un apgūt pieredzi, kas ir savādākā veidā atrisināta.
Projekts ir unikāls ar apjomu un saturu, kā arī ar mērķauditorijas iesaistīšanu.
Projektā paredzētas arī dažādas publicitātes aktivitātes, lai popularizētu un attīstītu sociālās vietnes atpazīstamību.Projekta rezultāti:

• Izveidota interaktīva sociālā vietne www.sniedzroku.lv, kas ir jauns koncepts bērnu un jauniešu ar invaliditāti rehabilitācijā. Tā sniedz praktiskus padomus, veicina mērķa grupas jauniešu pašaizstāvību, neatkarīgu dzīvi un spēcina visu ģimeni kopumā. Uz projekta noslēguma laiku vietnē bija reģistrējušies 53 lietotāji;
• Projekta laikā notikuši astoņi informatīvie izbraukumi, kuros piedalījās dažādu bērnu un jauniešu invalīdu organizāciju pārstāvji (kopsummā 60 personas), ar mērķi noskaidrot mērķa grupas viedokli par plānoto sociālo vietni, kā arī lai veiktu jau izstrādātās vietnes funkcionalitātes testēšanu un popularizēšanu potenciālo lietotāju vidū;
• Apkopoti speciālistu viedokļi par dažādām tēmām, izveidojot materiālus gan par iespējamām saslimšanām, gan arī ārstēšanās iespējām, kas ievietoti sociālajā vietnē www.sniedzroku.lv;
• Šī procesa ietvaros bērniem un viņu vecākiem bija pieejamas regulāras ergoterapeita konsultācijas par ikdienas dzīves uzlabošanu;
• Sociālajā vietnē izvietoti projekta laikā sagatavotie 12 video un foto materiāli;
• Sociālās vietnes popularizēšanai notikuši astoņi informatīvie semināri visā Latvijā;
• Projekta ietvaros izveidotā neformālā sociālā vietne dod jauniešiem ar invaliditāti iespēju uzzināt visu nepieciešamo informāciju, kā arī savstarpēji dalīties pieredzē, tādejādi izvairoties no raksturīgām integrācijas un iekļaušanās kļūdām. Turklāt vietne izveidota, balstoties uz pašu lietotāju un rehabilitācijas speciālistu viedokli un ieteikumiem.

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais finansējums: 21641.92 LVL / 30 793.68 EUR
Izlietotais finansējums: 19 279,52 LVL LVL / 27 432.29 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-132
Projekta īstenotājs: nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons""
Sadarbības partneris: Nacionālais rehabilitācijas centrs VAIVARI
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.12.2011.
Īstenošanas vieta: Latvija
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
Telefons: 67299209
Fakss: 67299277
E-pasts:
WWW adrese: http://www.apeirons.lv