Sākums > Finansējuma avoti

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


"Dabas radošā laboratorija" kā psihofiziskās veselības stiprināšanas un sabiedrības sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanas instruments

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Sociālās iekļaušanās programma „Dabas radošā laboratorija” tiek realizēta, lai veicinātu jauniešu no sociālās atstumtības riska grupām, ārpus Rīgas dzīvojošo bērnu un jauniešu un senioru iekļaušanos sabiedrībā, mazinātu sociālās un ekonomiskās atšķirības, veicinātu garīgo un fizisko veselību un paaudžu sadarbību pilsētā un laukos. Programmas ietvaros Jūrmalā un Jaunjelgavas novadā 60 tiešās mērķauditorijas pārstāvju iesaistās teorētiskās un praktiskās attīstošajās un radošajās nodarbībās, piedalās divu lielāka izmēra vides objektu veidošanā un prezentēšanā. Tiek izstrādāta un pielietota Latvijā inovatīva kreatīvo spēju un motivācijas attīstības metode „Sajūta – mājas”, kas ar radošā un praktiskā darba palīdzību un dabas materiālu pielietošanu veicina un līdzsvaro cilvēka garīgo un fizisko veselību.
Apakšprojekta norišu vietās tiek apgūtas iemaņas sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām, sniegta informācija par savas pašvaldības attīstības un darba tirgus iespējām, pakalpojumiem sociālajā un nodarbinātības jomā, nodrošināts praktiskais atbalsts sociālo jautājumu risināšanā, ārsta, psihologa un narkologa konsultācijas.
Projekta rezultātā izstrādāta un dažādos – pilsētas un lauku apstākļos - adaptēta sociālās iekļaušanās programma, kas ietver teorētiskās vadlīnijas un vizuālo materiālu, kā arī publiski pieejama vide Jūrmalā un Jaunjelgavas novadā, kas paaugstina sociālās iekļaušanās aktivitāšu efektivitāti. Izveidots sadarbības tīkls ar pašvaldības, valsts un nevalstiskajām institūcijām, kas nodrošina mērķauditorijai nepieciešamo atbalstu sociālo jautājumu risināšanai un apakšprojekta ilgtspējību.Projekta rezultāti:

• 78 mērķauditorijas dalībnieki 11 mēnešu laikā sešu darbnīcu radošajās nodarbībās ir pilnveidojuši savas prasmes un zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, dabas materiālu lietošanu, ārstniecības augiem, u.c. tēmām, piedalījušies vides objektu veidošanā (izmantojot "Sajūta – mājas" metodi);
• 78 personām ir sniegtas psihologa, narkologa un ārsta konsultācijas par dažādiem problēmjautājumiem, veselības pakalpojumiem un veselīgu dzīvesveidu, kā arī informācija par sociālo palīdzību un nodarbinātības iespējām;
• Izveidots sadarbības tīkls starp valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām. Sagatavots un 150 eksemplāros pavairots pārskats par sadarbības tīkla institūciju piedāvātajiem pakalpojumiem, kontaktpersonām, to adresēm, u.c. noderīgu informāciju;
• Izstrādāta programma „Dabas radošā laboratorija", kuras ietvaros 78 mērķauditorijas pārstāvji apguvuši daudzveidīgas praktiskās iemaņas, nostiprinājuši psihofizisko veselību, pašapziņu, saskarsmes, sadarbības iemaņas un guvuši pirmo darba praksi;
• Sekmēta paaudžu sadarbība, iesaistot jauniešu un senioru mērķauditorijas dalībniekus kopīgās radošajās un praktiskajās aktivitātēs.

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši,Seniori
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions,Zemgales reģions
Piešķirtais finansējums: 42108.67 LVL / 59 915.24 EUR
Izlietotais finansējums: 41 830,43 LVL LVL / 59 519.34 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mac-150
Projekta īstenotājs: biedrība "Pasaku māja "Undīne" - Zaļais ordenis"
Sadarbības partneris: Jaunjelgavas novada dome, biedrība "Ekociemats "Zaķis un citi zvēri"", biedrība "Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centrs"
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.12.2011.
Īstenošanas vieta: Pierīgas reģions – Jūrmala, Zemgales reģions – Jaunjelgavas novads.
Juridiskā adrese: Parka iela 1, Jūrmala, LV - 2015
Telefons: 26478836; 26185372
Fakss: 67769273
E-pasts:
WWW adrese: http://www.undine.lv