Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Visu daru es ar prieku!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Mazpulku vadītāju - senioru grupa izstrādās apmācības programmu divpadsmit mēnešiem 9 -18 gadus veciem bērniem un jauniešiem, iekļaujot tajā dzīves un darba prasmju apguvi. Izstrādātā apmācības programma ar nosaukumu „Visu daru es ar prieku!” 12 mēnešus tiks īstenota 30 pagastos Latvijā, iesaistot tajā vismaz 360 dažāda vecuma bērnus un jauniešus un 30 seniorus. Apmācības programma ar nosaukumu „Visu daru es ar prieku!” 12 mēnešus tiks īstenota 30 pagastos Latvijā, iesaistot tajā vismaz 360 dažāda vecuma bērnus un jauniešus un 30 seniorus. Projekts tiek īstenots ar Šveices Konfederācijas un Latvijas valsts atbalstu.


Apakšprojekta vispārējais mērķis ir veicināt Latvijas mazpulku un vietējo pašvaldību ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā lauku pagastos, atbalstot mazpulku vadītāju un skolotāju – senioru sadarbību ar bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam.
Projekta sākumā mazpulku projekta īstenotāju grupa dosies pieredzes apmaiņas vizītē pie Šveices Lauku jaunatnes apvienības, lai iepazītos ar Šveices NVO darbību sociālās atstumtības mazināšanā bērnu, jauniešu un senioru vidū.
Pēc tam pieredzes bagātu mazpulku vadītāju- senioru grupa izstrādās apmācības programmu divpadsmit mēnešiem 9 -18 gadus veciem bērniem un jauniešiem, iekļaujot tajā dzīves un darba prasmju apguvi. Izstrādātā apmācības programma ar nosaukumu „Visu daru es ar prieku!” 12 mēnešus tiks īstenota 30 pagastos Latvijā, iesaistot tajā vismaz 360 dažāda vecuma bērnus un jauniešus un 30 seniorus.
Sadarbībā ar Ķekavas un Saldus novadu jaunatnes lietu konsultatīvajām padomēm projekta laikā tiks izstrādāta un aprobēta vietējās pašvaldības un mazpulka sadarbības paraugprogramma bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un ar to tiks iepazīstināti arī citu pašvaldību jaunatnes darba speciālisti.
Projekta rezultātā 30 seniori būs īstenojuši dzīves un darba prasmju apmācības programmu vismaz 360 bērniem un jauniešiem, tādējādi gūstot pārliecību, ka viņi pēc aiziešanas pensijā ir vajadzīgi sabiedrībai, bet savukārt bērni un jaunieši būs guvuši jaunu pieredzi dzīves problēmu risināšanai un jaunas iemaņas darbam un saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Mazpulku un pašvaldību sadarbības paraugprogramma noderēs efektīva jaunatnes darba plānošanai jebkurā pašvaldībā.Результаты проекта:

• Latvijas Mazpulku projekta grupa 14 cilvēku sastāvā piedalījās trīs dienu pieredzes apmaiņas vizītē Šveicē, kur apguva partnerorganizācijas pieredzi darbā ar sabiedrību kopumā, mērķa grupas un jauniešus izglītojošām un atbalstošām programmām;
• Trīs mēnešu laikā pieci pieredzējuši mazpulku vadītāji izstrādāja 160 stundu apmācību programmu bērniem un jauniešiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam „Visu daru es ar prieku!". Programmā iekļautas motivāciju un pašapziņu veicinošas aktivitātes, karjeras plānošanas pasākumi, individuālās uzņēmējdarbības projekti, aktivitātes pilsoniskās līdzdalības veicināšanai, saturīga brīvā laika pavadīšana un veselīgs dzīvesveids;
• 70 topošie programmu vadītāji (skolotāji, mazpulku vadītāji – seniori) divu semināru ietvaros iepazīstināti ar izstrādāto programmu un palīgmateriāliem;
• 30 mazpulkos realizēta 12 mēnešu apmācību programma, ieskaitot četras trīs dienu reģionālās vasaras nometnes. Kopējais dalībnieku skaits nodarbībās bija 379 bērni un jaunieši (9-18 gadus veci), nometnēs – 452 personas;
• Projekta ieviešanas rezultāti tika prezentēti noslēguma konferencē (kopīgais dalībnieku skaits – 78 personas).

Целевая группа: Bērni,Jaunieši,Seniori
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
предоставил финансирование: 82227.87 LVL / 116 999.72 EUR
Освоенное финансирование: 81 978,97 LVL LVL / 116 645.57 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mac-105
Исполнитель проекта: biedrība "Latvijas mazpulki"
Партнер: biedrība "Schweizerische Landjungedvereinigung"; Ķekavas novada pašvaldība; Saldus novada pašvaldība
Дата начала проекта: 01.04.2011.
Дата окончания проекта: 30.09.2012.
Место реализации: Ķekava, Saldus un vēl 28 novadi, Lindau
Юридический адрес: Ezermalas 24/26, Rīga, LV - 1014
Tелефон: 29418737
Факс: 67557998
Электронная почта:
www: http://www.mazpulki.lv