Sākums > Par mums > SIF struktūra > SIF Sekretariāts

Sabiedrības integrācijas fonda direktors

Aija Bauere

AB

Dzimusi: 1953. gada 16. aprīlī, Jaunpiebalgā
Izglītība: Studijas neklātienes Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta aspirantūrā (nav aizstāvēta disertācija), 1978. - 1982.
LU Diploms ekonomiskās kibernētikas specialitātē, Ekonomikas fakultāte, Latvijas Valsts Universitāte, 1971. - 1976.
Darba pieredze: Kopš 2008.g. septembra – Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore
2008.g.janvāris - septembris - Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora p.i. 2007.g. marts – 2008.g. janvāris– Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora vietniece
2004.g.- 2006.g. - Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktore
1998.g. - 2004.g. - Valsts SIA “Reģionu attīstība” izpilddirektore
1996.g. - 1998.g. - Reģionālās attīstības departamenta direktore, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
1993.g. - 1996.g. - Ārējo sakaru un marketinga nodaļas vadītāja, Valsts akciju sabiedrībā
1991.g. - 1993.g. - izpilddirektore privātā uzņēmumā
1976.g. - 1991.g. - vecākā pasniedzēja, Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu starpnozaru kvalifikācijas celšanas institūts
Papildus izglītība: 2005.g. - seminārs „Risku vadība”, Valsts reģionālās attīstības aģentūra
2005.g. - mācību programma „Stratēģiskā cilvēkresursu vadība”, SIA „Fontes Latvija”
2005.g. - seminārs „Emocionālā inteliģence un vadības prasmes”, SIA „Ešenvaldes organizāciju konsultācijas”
2004.g. dec. – 2005.g. marts - profesionālās angļu valodas apmācība, SIA „Lingua Baltik”
2003.-2007.g. - dažādi kursi Valsts administrācijas skolā
1998.g. - mācības Lielbritānijā (Civil Service College). Specializācija “Kolektīva vadība. Projektu vadība”
Profesionālās iemaņas: Līdzdalība tiesību aktu un normatīvo dokumentu (likumu, ministru kabineta noteikumu, valsts programmu, darbības nodrošinājuma dokumentācijas, procedūru) izstrādē, piemēram, Teritorijas attīstības plānošanas likums, Reģionālās attīstības likums, Reģionālā fonda nolikums, Īpaši atbalstāmo teritoriju statusa piešķiršanas un atcelšanas kārtība, Reģionālās attīstības padomes nolikums, Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums u.c.
Eksperte NORDREGIO projektā "Governance of Territorial and Urban Policies from EU to Local Level (2004-2006)"
Eksperte Interreg projektā SEAGULL„Kurzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģijas analīze”
Eksperte projektā „Teritorijas plānojumu un attīstības programmu izstrāde 7 Alūksnes rajona pagastos”
Eksperte Nacionālās Attīstības plāna 2007.-2013.gadam forumā „Sakārtota uzņēmējdarbības un dzīves telpa”
Pieredze valsts atbalsta programmu un ES struktūrfondu grantu shēmu vadībā
Pieredze Interreg projektu, bilaterālo projektu ar Somiju, Ziemeļvalstu ministru padomes un NORDREGIO darbinieku apmācības projektu vadībā
Līdzdalība dažādu materiālu teksta izstrādē, piemēram, “Reģionu attīstība Latvijā”, 2003., 2004.g., "Dažādā Latvija", 2004.g., „Īpaši atbalstāmo reģionu attīstības programmas izvērtējums (1998. - 2000.gads)”, regulāras publikācijas Latvijas preses izdevumos par tēmām „Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstības programmas darbība un tās rezultāti”, „Uzņēmējdarbības attīstība reģionos” u.c.
Datorprasme: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer
Valodas: Latviešu – dzimtā
Angļu – brīvi
Krievu – brīvi
Hobiji: Lasīšana, ceļošana, makšķerēšana