eea_sif_logo


Jauniešu centra telpu remonts

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projectsAll project stories
Projekta mērķis ir stiprināt ebreju kopienas darbības kapacitāti un veicināt tās attīstību, īstenojot Rīgas Ebreju kopienas nama Jauniešu centra telpu remontu un atbilstoši tās aprīkojot. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izremontēt Jauniešu centra telpas;
- iegādāties un uzstādīt aprīkojumu Jauniešu centrā;
- pēc remonta (un projekta): - rīkot nodarbības maziem bērniem (3-5), pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem; - organizēt pusaudžu klubu reizi nedēļā un studentu klubu reizi mēnesī; - organizēt jauno ģimeņu klubu.

Project results: Projekta rezultātā izremontēts Jauniešu centrs, kurā aktivitātes var veikt ne mazāk kā 400 bērni un jaunieši no 2 līdz 35 gadiem. Jauniešu centrā izveidota multifunkcionāla klase, bērnu istaba, birojs, halle, koridors un saimniecības telpas - kopā 175,50 kv.m.platībā. Centrs aprīkots ar mēbelēm, biroja, sadzīves un datortehniku. Veikti publicitātes pasākumi (informācija par projektu latviešu un krievu valodā ievietota kopienas mājas lapā www.jews.lv).
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Children,Young people,Pupils
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 32008.78 LVL / 45 544.39 EUR
Grant spent: 28807.70 LVL / 40 989.66 EUR
Project number: 2009.LV0061/1-11/02
Project Promoter: Rīgas Ebreju kopiena
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
www: http://www.jews.lv
Status: Pabeigts