eea_sif_logo


Latvijas gruzīnu integrācija Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas gruzīnu valstisko piederību un lojalitāti, rosināt pilsoniskās līdzdalības veicināšanu un pašiniciatīvu, saglabāt un popularizēt gruzīnu kultūras mantojumu, stiprināt organizācijas “Samšoblo” kā kultūras aģenta lomu. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- organizēt latviešu valodas kursus;
- organizēt gruzīnu valodas kursus bērniem un pieaugušajiem;
- rīkot semināru “Projektu plānošana un izstrāde”;
- iegādāties aprīkojumu;
- organizēt gruzīnu tradicionālo deju kursus;
- izveidot gruzīnu tradicionālo deju pašdarbības kopu.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti latviešu valodas kursi (20 biedrības biedri);
- Noorganizēti gruzīnu valodas kursi pieaugušajiem (20 biedrības biedri) un bērniem (15 bērni);
- Izveidota pašdarbības deju kopa un noorganizēts gruzīnu tradicionālo deju kurss (10 biedrības biedri un biedrības atbalstītāji).
- Noorganizēts seminārs „Projektu plānošana un izstrāde” (10 biedrības biedri);
- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums - krēsli, grāmatplaukts, tāfele, multifunkcionāla biroja iekārta, kopētājs, portatīvais dators un multimediju projektors;
- Dalība konferencē „Georgian-Latvian Relation: Past, Present and Future Perspectives” un Baltijas Starptautiskās akadēmijas gruzīnu kultūras dienu pasākumā;
- Veikti publicitātes pasākumi (reportāža Latvijas Radio 4 (30 min.), informācija ievietota biedrības mājas lapā www.georgia.lv).
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Mazākumtautības
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 25809.74 LVL / 36 723.95 EUR
Izlietotais grants: 21361.61 LVL / 30 394.83 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/1-15/03
Projekta īstenotājs: Latvijas gruzīnu biedrība "Samšoblo"
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
WWW adrese: http://www.georgia.lv
Statuss: Pabeigts