eea_sif_logo


Moldāvu tautas kultūras mantojums - Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis ir veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas moldāvu kultūras centra “Dačija” darbības kapacitātes stiprināšanai. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts:
- organizēt etnisko ekspedīciju uz Moldovas republiku četru cilvēku sastāvā;
- organizēt dalībnieku apmācības;
- izveidot jaunu koncertprogrammu pašdarbības ansamblim “Doina”;
- veikt telpu remontu;
- iegādāties nepieciešamo aprīkojumu (video un datortehniku).

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēta "Skatuves mākslas meistarklase" biedrības biedriem - folkloras ansambļa "Doina" dalībniekiem (14 cilv, 20 st.).
- Noorganizēta etniskā ekspedīcija uz Moldovas Republiku, kas nodrošināja moldāvu tautas folkloras mantojuma filmēšanu;
- Dalība ikgadējā Moldovas tautas folkloras festivālā Kišiņevā (Moldovas Republikā) "Hramul Kišineului";
- Folkloras ansamblim "Doina" iestudēta jauna koncertprogramma "Dzimtās zemes motīvi";
- Dalība I.Kozakēvičas Latvijas nacionālo kultūru biedrību asociācijas rīkotajā ikgadējā mazākumtautību festivālā "Vienoti dažādībā - 2009";
- Izveidoti DVD diski: "Deju meistarklase" un "Moldāvu tautas kultūras mantojums" - biedrības tālākai attīstībai un darba popularizēšanai;
- Veikts telpu (18,98 m2) kosmētiskais remonts: nomainīts logs, uzstādītas jaunas durvis, nokrāsoti griesti un sienas, restaurēta parketa grīda;
- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums - portatīvais dators, digitālā kamera, projektors, projektora ekrāns, printeris;
- Informācija par projekta aktivitātēm ievietota I.Kozakēvičas Latvijas nacionālo kultūru biedrību asociācijas mājas lapā www.lnkba.wordpress.com
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Mazākumtautības
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Piešķirtais grants: 13300.60 LVL / 18 925.05 EUR
Izlietotais grants: 11970.54 LVL / 17 032.54 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/1-9/04
Projekta īstenotājs: Latvijas Moldāvu Kultūras Centrs "Dačija"
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
Telefons: 29323270
Fakss: 67613638
WWW adrese: http://www.moldova.lv
Statuss: Pabeigts