Home > Sources of funding > ARHĪVS > EEA Financial Mechanism 2004-2009 > Grant scheme "Strengthening civil society and[..] > Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrības &quo[..]

eea_sif_logo


Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrības "Mrija" uzplaukums

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projectsAll project stories
Projekta mērķis ir nodrošināt ukraiņu kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību Daugavpilī, sekmējot biedrības “MRIJA” darbības kapacitātes stiprināšanu, veicinot Daugavpils iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras dzīvē, un uzturot kultūretniskus sakarus starp Daugavpili un Ukrainu. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- organizēt dažādus kultūrizglītojošus pasākumus;
- iegādāties nepieciešamo inventāru, aprīkojumu un ukraiņu tautas tērpus;
- veikt Daugavpils Ukraiņu kultūrizglītības biedrības «Mrija» telpu kosmētisko remontu;
- organizēt ansambļa mēģinājumus;
- īstenot publicitātes pasākumus;
- reprezentēt biedrību Daugavpilī un Ukrainā.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Veikts telpu kosmētiskais remonts (106 m2) - nomainīta grīdas virsma un iebūvēti skapīši tautas tērpu glabāšanai;
- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums - portatīvais dators, ofisa multifunkcionālā iekārta, grāmatvedības uzskaites programma, 2 bezvadu mikrofoni, mikroviļņu krāsns, 2 tējkannas un 4 krūžu komplekti;
- Dalība III Starptautiskajā ukraiņu kongresā un tā gala koncertā „U rodinnomu koli” Ļvovā, Ukrainā;
- Biedrības pašdarbības kolektīvs piedalījies daudzos kultūras pasākumos Latgalē;
- Noorganizēti 9 ukraiņu virtuves vakari;
- Pasūtīti un iegādāti 8 ukraiņu tautas tērpi;
- Izveidoti un izdoti 1000 bukleti par biedrības darbību;
- Biedrības telpās uzņemtas 6 delegācijas no Ukrainas, kā arī uzņemts jaunais Ukrainas konsuls Latvijā;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija par projekta aktivitātēm sniegta 16 videosižetos, 3 radioreportāžās, kā arī reģionālajos un vietējos laikrakstos un Daugavpils pašvaldības mājas lapā. Daugavpils plašsaziņas līdzekļiem sagatavotas un nosūtītas preses relīzes latviešu un krievu valodās).
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Latgale Region
Grant awarded: 32558.98 LVL / 46 327.25 EUR
Grant spent: 28392.29 LVL / 40 398.59 EUR
Project number: 2009.LV0061/1-6/06
Project Promoter: Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrība "Mrija"
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
www: http://n/a
Status: Pabeigts