eea_sif_logo


Krievu tautas svētku tradīcijas kristīgajā kultūrā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis ir nostiprināt tradicionālo tautas un kristīgo tradīciju, savstarpējo saprašanos un sadarbību starp dažādām Latvijā dzīvojošajām nacionālajām grupām, sniedzot maznodrošinātajām iedzīvotāju grupām atbalstu viņu vēlmē apmeklēt kultūras pasākumus. Lai sasniegtu mērķi projekts paredz:
- izdot informatīvo bukletu par Krievu Sabiedrības Latvijā kultūras un izglītošanas darbu sagatavošanu;
- organizēt un rīkot Ziemassvētku festivālu;
-organizēt un rīkot slāvu rakstības un kultūras svētkus.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 2 svētku festivāli - Ziemassvētku festivāls un Slāvu rakstības un kultūras svētki (kopā 393 dažādu tautību radošo kolektīvu dalībnieki, vairāk kā 1000 skatītāji);
- Izgatavoti 16 jauni tautastērpi ansamblim «Rodņik» (autentiski 18. gadsimta krievu sieviešu svētku tērpam);
- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums - sintezators;
- Izdoti 500 bukleti, kas atspoguļo biedrības kultūras un sociālo darbību pēdējo gadu laikā.
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Mazākumtautības
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 21276.84 LVL / 30 274.22 EUR
Izlietotais grants: 17862.07 LVL / 25 415.44 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/2-23/08
Projekta īstenotājs: Krievu Sabiedrība Latvijā
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
Telefons: 29614618
Fakss: 67204678
WWW adrese: http://www.russkie.org.lv
Statuss: Pabeigts