Home > Sources of funding > ARHĪVS > EEA Financial Mechanism 2004-2009 > Grant scheme "Strengthening civil society and[..] > V Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festiv[..]

eea_sif_logo


V Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festivāls

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projects
Projekta mērķis ir veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas mazākumtautību etnisko identitāšu saglabāšanai un attīstībai. Projekta ietvaros tiks organizēts Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru dažādības festivāls – kultūras pasākumu kopums, kurā piedalīsies Latvijā dzīvojošo mazākumtautību mākslinieciskie kolektīvi, kā arī radošie kolektīvi no Latvijas mazākumtautību etniskajām dzimtenēm. Projekta aktivitātēs tiks aicināti piedalīties Rēzeknes pilsētas un rajona latviešu tautas mākslas kolektīvi, kā arī mākslinieciskie kolektīvi no Rēzeknes pilsētas sadarbības partneru pilsētām. Festivālam paredzēti plaši publicitātes pasākumi.

Project results: Projekta ietvaros noorganizēts V Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festivāls Rēzeknē, kura ietvaros:
- Izveidota festivāla mājas lapa www.national-cultures.lv;
- Noorganizētas radošas meistarklases, kurās piedalījās Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festivāla dalībnieki – ārvalstu, Latvijas, Rēzeknes mazākumtautību radošie kolektīvi;
- Noorganizēti 4 Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festivāla dalībnieku koncerti Rēzkenes novada pagastos; ieskandināšanas koncerts, festivāla gala koncerts; ekskursija festivāla dalībniekiem (kopā festivālā piedalījušies ~290 dalībnieki no Latvijas un ārvalstīm, kā arī ~1700 skatītāji no Rēzeknes un visas Latvijas);
- Nodrošināta visas festivālas gaitas dokumentēšana fotogrāfijās - CD ar fotogrāfijām uzdāvināti festivāla dalībniekiem;
- Izdoti 1000 informatīvie bukleti un 300 T-krekli un sadzīves priekšmeti ar festivāla simboliku.
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Latgale Region
Grant awarded: 33425.36 LVL / 47 560.00 EUR
Grant spent: 28094.14 LVL / 39 974.36 EUR
Project number: 2009.LV0061/2-33/09
Project Promoter: Rēzeknes pilsētas teātris-studija "Joriks"
Partner(s): Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nams
Start date of project: 01.12.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
www: http://www.national-cultures.lv
Status: Pabeigts