esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


V Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festivāls

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas mazākumtautību etnisko identitāšu saglabāšanai un attīstībai. Projekta ietvaros tiks organizēts Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru dažādības festivāls – kultūras pasākumu kopums, kurā piedalīsies Latvijā dzīvojošo mazākumtautību mākslinieciskie kolektīvi, kā arī radošie kolektīvi no Latvijas mazākumtautību etniskajām dzimtenēm. Projekta aktivitātēs tiks aicināti piedalīties Rēzeknes pilsētas un rajona latviešu tautas mākslas kolektīvi, kā arī mākslinieciskie kolektīvi no Rēzeknes pilsētas sadarbības partneru pilsētām. Festivālam paredzēti plaši publicitātes pasākumi.

Результаты проекта: Projekta ietvaros noorganizēts V Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festivāls Rēzeknē, kura ietvaros:
- Izveidota festivāla mājas lapa www.national-cultures.lv;
- Noorganizētas radošas meistarklases, kurās piedalījās Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festivāla dalībnieki – ārvalstu, Latvijas, Rēzeknes mazākumtautību radošie kolektīvi;
- Noorganizēti 4 Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festivāla dalībnieku koncerti Rēzkenes novada pagastos; ieskandināšanas koncerts, festivāla gala koncerts; ekskursija festivāla dalībniekiem (kopā festivālā piedalījušies ~290 dalībnieki no Latvijas un ārvalstīm, kā arī ~1700 skatītāji no Rēzeknes un visas Latvijas);
- Nodrošināta visas festivālas gaitas dokumentēšana fotogrāfijās - CD ar fotogrāfijām uzdāvināti festivāla dalībniekiem;
- Izdoti 1000 informatīvie bukleti un 300 T-krekli un sadzīves priekšmeti ar festivāla simboliku.
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Mazākumtautības
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
Грант: 33425.36 LVL / 47 560.00 EUR
Использованный грант: 28094.14 LVL / 39 974.36 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/2-33/09
Исполнитель проекта: Rēzeknes pilsētas teātris-studija "Joriks"
Партнер: Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nams
Дата начала проекта: 01.12.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
www: http://www.national-cultures.lv
Cтатус: проект осуществлён