Home > Sources of funding > ARHĪVS > EEA Financial Mechanism 2004-2009 > Grant scheme "Strengthening civil society and[..] > Kultūras aktivitātes mazākumtautību nacionālās ide[..]

eea_sif_logo


Kultūras aktivitātes mazākumtautību nacionālās identitātes stiprināšanai Glūdas pagastā

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projectsAll project stories
Projekta mērķis ir veidot labvēlīgus kultūras un informācijas nosacījumus mazākumtautību iedzīvotājiem Glūdas pagastā, sekmēt starpkultūru dialogu un saprašanos starp dažādām sabiedrības etniskajām grupām, nostiprināt slāvu kultūras biedrības nozīmi pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Lai sasniegtu mērķi projekts paredz:
- izveidot biedrības mājas lapu;
- izgatavot koncerttērpus Slāvu folkloras kopai „Slavjanočki”;
- iegādāties nepieciešamo aprīkojumu;
- plānot, sagatavot un īstenot ražas svētkus;
- īstenot tikšanos „Когда душа поёт”;
- organizēt dziesmu vākšanu un dziesmu krājuma izdošanu;
- plānot, sagatavot un īstenot Ziemassvētku, Masļeņicas un Vasarsvētku pasākumus;
- īstenot dziesmu krājuma atvēršanas pasākumu „Лейся, песня”.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti vairāki pasākumi: „Ražas svētki” (150 skatītāji0, tikšanās „Когда душа поёт” (20 apmeklētāji), Ziemassvētku pasākums (5 kolektīvi, 250 apmeklētāji), Masļeņicas pasākumi (8 kolektīvi, ~300 apmeklētāji);
- Veikta ap 70 krievu, poļu, ukraiņu, baltkrievu dziesmu apkopošana, izdoti 500 dziesmu krājuma eksemplāri un noorganizēts dziesmu krājuma atvēršanas pasākums „Лейся, песня" (20 apmeklētāji);
- Izgatavoti koncerttērpi 13 folkloras kopas dalībniecēm;
- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums - portatīvais dators, projektors, ekrāns;
- Izveidota biedrības mājas lapa www.rodnik.lv.
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Zemgale Region
Grant awarded: 12371.17 LVL / 17 602.59 EUR
Grant spent: 11031.69 LVL / 15 696.68 EUR
Project number: 2009.LV0061/2-51/12
Project Promoter: Slāvu kultūras biedrība "Rodņik"
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
www: http://n/a
Status: Pabeigts