eea_sif_logo


Pasakainais ceļš uz integrāciju

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Apakšprojekta mērķis ir izdot ebreju tautas pasaku grāmatu latviešu valodā, tādejādi veicinot sapratni starp dažādām tautām, novēršot aizspriedumus un stereotipus cita etnosa uztveršanā, kā arī veicinot ebreju kopienas centienus kļūt par pilnvērtīgu integrētu Latvijas pilsoniskās sabiedrības daļu. Mērķa sasniegšanai projektā paredzēts veikt pasaku atlasi, tulkošanu, grāmatas sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu.

Projekta rezultāti: Projektā 1000 eksemplāros izdota krāšņa grāmata „Sābas ķēniņienes mīklas. Ebreju tautas pasakas”. Grāmatas nodotas lauku bibliotēkām, LNB, vairākām biedrībām un skolām. Noorganizēts grāmatas atvēršanas pasākums (50 cilvēki), kā arī biedrības pārstāvji piedalījušies grāmatu svētkos Krāslavā.
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Bērni,Mazākumtautības
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Piešķirtais grants: 18744.54 LVL / 26 671.08 EUR
Izlietotais grants: 14497.89 LVL / 20 628.64 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/2-42/16
Projekta īstenotājs: GORAĻ
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
WWW adrese: http://n/a
Statuss: Pabeigts