eea_sif_logo


Mazākumtautību audio pasakas internetā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir iepazīstināt bērnus un jauniešus ar Latvijas mazākumtautību pasakām teksta un audio formātā oriģinālvalodā un tulkotām latviešu valodā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- sagatavot pasakas audio formātā 8 mazākumtautību valodās – krievu, baltkrievu, ukraiņu, poļu, lietuviešu, ebreju, čigānu un igauņu;
- pasakas no mazākumtautību valodām tulkot latviešu valodā;
- uz latviešu valodu iztulkotās pasakas sagatavot audio formātā;
- pielāgot portālu daudzvalodu pasakām un izvietot saturu tajā;
- sagatavot un izplatīt informatīvos materiālus.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Sagatavotas 103 pasakas (teksta un audio formātā) astoņās Latvijas mazākumtautību valodās un ievietotas portālā www.pasakas.net kopā ar pasaku tulkojumiem latviešu valodā;
- Izgatavotas 2000 uzlīmes, kas popularizē portāla www.pasakas.net jauno sadaļu. Uzlīmes nogādātas sadarbības partneriem - UNESCO, Bērnu literatūras centram, Satori un Valsts izglītības un satura centrā izplatīšanai pasākumos pedagogiem un skolēniem.
- Projekts prezentēts starptautiskā iekļaujošas izglītības konferencē Rīgā.
- Izveidoti 2 baneri ar aicinājumu apmeklēt portāla jaunizveidoto sadaļu.
- Preses relīze par projektu izplatīta medijos latviešu un krievu valodā.
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Bērni,Jaunieši,Mazākumtautības,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Piešķirtais grants: 21059.13 LVL / 29 964.44 EUR
Izlietotais grants: 15128.20 LVL / 21 525.49 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/2-43/17
Projekta īstenotājs: Ideju Forums
Sadarbības partneris: Biedrība "Satori portāls un izdevniecība"
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 31.05.2010.
Telefons: 26546094
WWW adrese: http://www.idejuforums.lv
http:// www.pasakas.lv
Statuss: Pabeigts

2009-LV0061-2-43-17-baneris-1