esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


Latviešu poēma gruzīnu valodā un gruzīnu kalendārs

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis ir iepazīstināt Latvijas gruzīnu diasporu ar A.Čaka poēmu „Mūžības skartie”, uzlabot tās zināšanās par Latvijas literatūru un vēsturi, veicināt sapratni un cieņas pilnas attiecības starp Latvijas gruzīniem un pamattautību. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts iztulkot un izdot latviešu rakstnieka un dzejnieka A.Čaka poēmu „Mūžības skārtie”, kā arī izdot gruzīnu kalendāru.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Gruzīnu valodā izdota A.Čaka poēma „Mūžības skartie” (1000 eks.);
- Noorganizēts prezentācijas pasākums, kurā 95 dalībnieki iepazinušies vai padziļināja zināšanas par A.Čaka personību un poēmā minētajiem notikumiem;
- Noorganizēti grāmatas prezentācijas pasākumi Gruzijā un grāmatas nodošana NVO, bibliotēkām, valsts iestādēm - Gruzijas Aizsardzības ministrijas telpās, Gruzijas Diasporas lietu ministrijā, jauniešu nometnēs Batumī, Anaklī, Tbilisī.
- Izdots kalendārs „Gruzīnu nacionālie kostīmi” 2010.gadam (300 eks.);
- Sagatavota preses relīze - aicinājums piedalīties grāmatas prezentācijas pasākumā. Informācija ievietota arī biedrības mājas lapā www.georgika.lv.
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Mazākumtautības
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 18637.38 LVL / 26 518.60 EUR
Использованный грант: 16539.68 LVL / 23 533.84 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/2-36/19
Исполнитель проекта: Gruzīnu biedrība Latvijā "Georgika"
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
Tелефон: 29516510
Факс: 6785587
www: http://n/a
Cтатус: проект осуществлён