Sākums > Finansējuma avoti

eea_sif_logo


Izgaismojot neredzamo: Latvijas mazākumtautību vērtības, pilsoniskās orientācijas un valsts nākotnes vīzijas

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir panākt uzlabojumu informācijas kvalitātē, kas ir pieejama latviešu mērķauditorijai par Latvijas krievvalodīgajiem, kliedēt stereotipus par Latvijas krievvalodīgajiem latviešu mediju telpā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- piedāvāt daudzpusīgu kvalitatīvas pētnieciskās žurnālistikas materiālu klāstu interneta lietotājiem draudzīgā formātā;
- publicēt 10 rakstus, 4 intervijas (kā arī interviju audioversijas), 4 multimediālos projektus portālā politika.lv;
- organizēt konferenci “Vai iekļaušana nav iespējama?”.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Sagatavoti 19 kvalitatīvi, analītiski materiāli par krievvalodīgajiem Latvijā (pilsoniskā identitāte, politiskie un ekonomiskie uzskati, nākotnes perspektīvas u.c. jautājumi), t.sk. 8 intervijas, 7 multimediālie projekti, 4 raksti;
- Noorganizēta konference "Vai iekļaušana nav iespējama?" ar turpinājumu konferencē "Integrācijas politikas neskaidrā nākotne Centrālajā un Austrumeiropā" (2 dienas, kopā abās konf. - 139 cilv.);
- Sagatavoti 2 viedokļraksti par konferences "Vai iekļaušanās nav iespējama?" tematiku, informācija par konferenci ievietota 6 mājas lapās;
- Novadītas un publicētas 2 intervijas: 1) ar Kentas Universitātes profesoru, vadošo Lielbritānijas ekspertu postpadomju telpas jautājumos Ričardu Sakvu; 2) ar Eiropas universitātes Sanktpēterburgā profesoru Vladimiru Gelmanu;
- Projekta rezultāti mērķauditorijām izplatīti ar interneta portālu palīdzību (politika.lv, providus.lv, delfi.lv, tvnet.lv un citi portāli), kā arī ar drukāto mediju palīdzību. Kopā projektā aizsniegti 9954 interneta lietotāji, 300 sabiedriskās organizācijas u.c. pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, 300 pašvaldības un politikas veidotāji, 50 speciālisti un pētnieki.
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Piešķirtais grants: 18603.83 LVL / 26 470.87 EUR
Izlietotais grants: 14365.39 LVL / 20 440.11 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/2-32/20
Projekta īstenotājs: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
WWW adrese: http://www.providus.lv
Statuss: Pabeigts