Home > Sources of funding > ARHĪVS > EEA Financial Mechanism 2004-2009 > Grant scheme "Strengthening civil society and[..] > Meklējot kopīgo - tautību līdzāspastāvēšanas reali[..]

eea_sif_logo


Meklējot kopīgo - tautību līdzāspastāvēšanas realitāte Latvijā

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projects
Projekta mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju starpkultūru sapratni un informētību par Latvijas mazākumtautību kultūras, reliģiskajām un sadzīves tradīcijām. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izpētīt aktuālo situāciju, plānot diskusijas un video epizodes;
- sagatavot un pārraidīt ēterā 10 video epizodes un studijas diskusijas;
- piemērot pārraidītās video epizodes un studiju diskusijas interneta videi, kā arī ierakstīt DVD formātā.
- ievietot ierakstus interneta portālā Dialogi.lv.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izveidoti un LTV1 pārraidīti 10 raidījumi "Abi Labi" ar dažādu mazākumtautību pārstāvju piedalīšanos (katras epizodes garums 7-9 min., katras studijas diskusijas garums 5-7 min.). Aizsniegti 180 000 skatītāji, kas bijuši regulāri skatītāji raidījumiem "Abi Labi";
- Raidījumi ievietoti mājas lapā www.dialogi.lv;
- Katrs raidījums ierakstīts DVD (5 eks. par katru raidījumu).
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Region: Whole Latvia
Grant awarded: 33213.14 LVL / 47 258.04 EUR
Grant spent: 29661.29 LVL / 42 204.21 EUR
Project number: 2009.LV0061/2-41/23
Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Radošā sabiedrība "Divi putni"
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.04.2010.
Phone: 29468461
Fax: 67752745
www: http://n/a
Status: Pabeigts