eea_sif_logo


Meklējot kopīgo - tautību līdzāspastāvēšanas realitāte Latvijā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju starpkultūru sapratni un informētību par Latvijas mazākumtautību kultūras, reliģiskajām un sadzīves tradīcijām. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izpētīt aktuālo situāciju, plānot diskusijas un video epizodes;
- sagatavot un pārraidīt ēterā 10 video epizodes un studijas diskusijas;
- piemērot pārraidītās video epizodes un studiju diskusijas interneta videi, kā arī ierakstīt DVD formātā.
- ievietot ierakstus interneta portālā Dialogi.lv.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izveidoti un LTV1 pārraidīti 10 raidījumi "Abi Labi" ar dažādu mazākumtautību pārstāvju piedalīšanos (katras epizodes garums 7-9 min., katras studijas diskusijas garums 5-7 min.). Aizsniegti 180 000 skatītāji, kas bijuši regulāri skatītāji raidījumiem "Abi Labi";
- Raidījumi ievietoti mājas lapā www.dialogi.lv;
- Katrs raidījums ierakstīts DVD (5 eks. par katru raidījumu).

Detalizēta informācija

Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Mazākumtautības
Īstenotāja statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģioni: Visa Latvija
Piešķirtais grants: 33213.14 LVL / 47 258.04 EUR
Izlietotais grants: 29661.29 LVL / 42 204.21 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/2-41/23
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Radošā sabiedrība "Divi putni"
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.04.2010.
Telefons: 29468461
Fakss: 67752745
WWW adrese: http://n/a
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli