Home > Sources of funding > ARHĪVS > EEA Financial Mechanism 2004-2009 > Grant scheme "Strengthening civil society and[..] > Interneta žurnāls jauniešiem par sabiedrības integ[..]

eea_sif_logo


Interneta žurnāls jauniešiem par sabiedrības integrācijas tēmām

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projects
Projekta mērķis ir izveidot populāru interneta resursu ar kopīgu, etniski jauktu auditoriju, sniedzot saistošu informāciju par Latvijas sabiedrības daudzveidību, etniskās integrācijas un kultūru dialoga procesiem, veicinot sapratni un sadarbību informācijas izplatīšanā un viedokļu apmaiņā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izveidot interneta žurnālu (nodrošināt materiāl-tehnisko bāzi, izstrādāt web dizainu, sagatavot (uzrakstīt, tulkot) un publicēt izvēlētos materiālus;
- organizēt dažādus tikšanās pasākumus un seminārus ar mērķa grupām;
- īstenot interneta žurnāla popularizēšanas pasākumus.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izveidots portāls www.polilogi.lv ar 10 sadaļām, sagatavoti 7 numuri un 36 autoru raksti (aizsniegti 30000 elektroniskā žurnāla lasītāji);
- Noorganizēti 10 pasākumi ar skolēniem un studentiem par interneta žurnālu un integrāciju sabiedrībā;
- Reklāma un baneri izvietoti interneta mājas lapās www.latvijasakcijas.lv; www.jaunatneslietas.lv; www.dialogi.lv; www.rkg.lv; www.rsu.lv.
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia
Grant awarded: 33333.27 LVL / 47 428.97 EUR
Grant spent: 25701.31 LVL / 36 569.67 EUR
Project number: 2009.LV0061/2-24/25
Project Promoter: Dialogi.lv
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
www: http://www.dialogi.lv
Status: Pabeigts