eea_sif_logo


Interneta žurnāls jauniešiem par sabiedrības integrācijas tēmām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir izveidot populāru interneta resursu ar kopīgu, etniski jauktu auditoriju, sniedzot saistošu informāciju par Latvijas sabiedrības daudzveidību, etniskās integrācijas un kultūru dialoga procesiem, veicinot sapratni un sadarbību informācijas izplatīšanā un viedokļu apmaiņā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izveidot interneta žurnālu (nodrošināt materiāl-tehnisko bāzi, izstrādāt web dizainu, sagatavot (uzrakstīt, tulkot) un publicēt izvēlētos materiālus;
- organizēt dažādus tikšanās pasākumus un seminārus ar mērķa grupām;
- īstenot interneta žurnāla popularizēšanas pasākumus.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izveidots portāls www.polilogi.lv ar 10 sadaļām, sagatavoti 7 numuri un 36 autoru raksti (aizsniegti 30000 elektroniskā žurnāla lasītāji);
- Noorganizēti 10 pasākumi ar skolēniem un studentiem par interneta žurnālu un integrāciju sabiedrībā;
- Reklāma un baneri izvietoti interneta mājas lapās www.latvijasakcijas.lv; www.jaunatneslietas.lv; www.dialogi.lv; www.rkg.lv; www.rsu.lv.
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Piešķirtais grants: 33333.27 LVL / 47 428.97 EUR
Izlietotais grants: 25701.31 LVL / 36 569.67 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/2-24/25
Projekta īstenotājs: Dialogi.lv
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
WWW adrese: http://www.dialogi.lv
Statuss: Pabeigts