eea_sif_logo


Novadnieku skola: izglītības sistēmas un skolu vēsture Ventspils pilsētā iepriekšējā simtgadē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir izzināt un pētīt izglītības sistēmu un skolu vēsturi Ventspils pilsētā 20. gs., palīdzēt pilnveidot un attīstīt neformālos apstākļos valsts valodas zināšanas mazākumtautību skolēniem. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- veikt projekta dalībnieku atlasi un anketēšanu;
- īstenot lekciju ciklu ”Izglītības sistēma un skolu vēsture Ventspils pilsētā iepriekšējā simtgadē”;
- organizēt vairākas mācību ekskursijas;
- īstenot skolēnu grupu pētniecisko darbu;
- organizēt mācību grāmatu izstādi (no Ventspils Vēstures muzeja fondiem), sagatavot izstādes gidus;
- organizēt eseju konkursu ”Viena diena...... skolas dzīvē”;
- sagatavot un izdot bukletu;
- organizēt pasākumu apakšprojekta izvērtēšanai un prezentācijai;
- iepazīstināt Ventspils sabiedrību ar projekta rezultātiem Pārventas bibliotēkā.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Prezentētas 8 lekcijas par izglītības sistēmu un skolu vēsturi Ventspils pilsētā iepriekšējā simtgadē;
- Noorganizēta mācību grāmatu izstāde no Ventspils Vēstures muzeja fondiem (467 apmeklētāji). Izstādes vajadzībām sagatavoti 4 gidi;
- Noorganizētas vairākas kultūrvēsturiskas ekskursijas: 1) uz Kubeles skolu; 2) uz H.Dorbes muzeju (24 dalībnieki + skolotāji); 3) uz Ventspils Amatu māju (26 dalībnieki + skolotāji);
- 4 skolēnu grupas veikušas 4 pētījumus (4*6dalībnieki);
- Noorganizēts eseju konkurss „Viena diena … skolas dzīvē” (230 dalībnieki);
- Sagatavots un izdods buklets "20. gs. un interesantākās lappuses skolu vēsturē Ventspilī" (60 eks.);
- Apakšprojekts un tā rezultāti prezentēti forumā „Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā” (24 dalībnieki + 30 interesenti), kā arī informācija publicēta laikrakstā „Izglītība un Kultūra”.
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Skolēni,Mazākumtautības
Īstenotāja statuss: Pašvaldību izglītības iestāde
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 7338.91 LVL / 10 442.33 EUR
Izlietotais grants: 6433.24 LVL / 9 153.68 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/3-16/27
Projekta īstenotājs: Ventspils 3.vidusskola
Sadarbības partneris: Ventspils 5.vidusskola
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 31.05.2010.
WWW adrese: http://www.3vsk.lv
Statuss: Pabeigts