esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


Novadnieku skola: izglītības sistēmas un skolu vēsture Ventspils pilsētā iepriekšējā simtgadē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir izzināt un pētīt izglītības sistēmu un skolu vēsturi Ventspils pilsētā 20. gs., palīdzēt pilnveidot un attīstīt neformālos apstākļos valsts valodas zināšanas mazākumtautību skolēniem. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- veikt projekta dalībnieku atlasi un anketēšanu;
- īstenot lekciju ciklu ”Izglītības sistēma un skolu vēsture Ventspils pilsētā iepriekšējā simtgadē”;
- organizēt vairākas mācību ekskursijas;
- īstenot skolēnu grupu pētniecisko darbu;
- organizēt mācību grāmatu izstādi (no Ventspils Vēstures muzeja fondiem), sagatavot izstādes gidus;
- organizēt eseju konkursu ”Viena diena...... skolas dzīvē”;
- sagatavot un izdot bukletu;
- organizēt pasākumu apakšprojekta izvērtēšanai un prezentācijai;
- iepazīstināt Ventspils sabiedrību ar projekta rezultātiem Pārventas bibliotēkā.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Prezentētas 8 lekcijas par izglītības sistēmu un skolu vēsturi Ventspils pilsētā iepriekšējā simtgadē;
- Noorganizēta mācību grāmatu izstāde no Ventspils Vēstures muzeja fondiem (467 apmeklētāji). Izstādes vajadzībām sagatavoti 4 gidi;
- Noorganizētas vairākas kultūrvēsturiskas ekskursijas: 1) uz Kubeles skolu; 2) uz H.Dorbes muzeju (24 dalībnieki + skolotāji); 3) uz Ventspils Amatu māju (26 dalībnieki + skolotāji);
- 4 skolēnu grupas veikušas 4 pētījumus (4*6dalībnieki);
- Noorganizēts eseju konkurss „Viena diena … skolas dzīvē” (230 dalībnieki);
- Sagatavots un izdods buklets "20. gs. un interesantākās lappuses skolu vēsturē Ventspilī" (60 eks.);
- Apakšprojekts un tā rezultāti prezentēti forumā „Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā” (24 dalībnieki + 30 interesenti), kā arī informācija publicēta laikrakstā „Izglītība un Kultūra”.
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Skolēni,Mazākumtautības
Правовой статус получателя: Pašvaldību izglītības iestāde
Регионы: Kurzemes reģions
Грант: 7338.91 LVL / 10 442.33 EUR
Использованный грант: 6433.24 LVL / 9 153.68 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/3-16/27
Исполнитель проекта: Ventspils 3.vidusskola
Партнер: Ventspils 5.vidusskola
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 31.05.2010.
www: http://www.3vsk.lv
Cтатус: проект осуществлён