Sākums > Finansējuma avoti

eea_sif_logo


Gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas latviešu un poļu tautu kultūrā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis ir veicināt kultūras dialogu starp dažādu tautību skolēniem, iepazīstot šo tautu kultūras un sadzīves tradīcijas, vienlaicīgi nodrošināt savas tautas kultūras vērtību attīstību un saglabāšanu, stiprināt nacionālo identitāti un Latvijas pilsoniskās sabiedrības saliedētību, uzturot un no jauna radot kopējas nacionālās kultūras vērtības. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts organizēt Bērzgales pamatskolas un Rēzeknes poļu vidusskolas skolēnu kopīgas aktivitātes – dažādu gadskārtu svētku svinēšanu un radošās darbnīcas, ievērojot latviešu, latgaliešu un poļu tautas tradīcijas.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 4 latviešu un poļu tautu gadskārtu tradīcijām veltīti pasākumi (aktivitātes): „Ziemassvētki” (80 dalībnieki/50 skatītāji), „Aizgavēņi” (80 dalībnieki/20 skatītāji), „Lieldienas (Wielkaha)” (80 dalībnieki/20 skatītāji), „Kopīgais un atšķirīgais latviešu un poļu tautu kultūrā” (81 dalībnieks/30 skatītāji);
- Noorganizētas 9 meistardarbnīcas, kurās izgatavoti poļu tautas svētku rotājumi un apskatītas tautas tradīcijas;
- Izgatavoti tautas tērpi deju kolektīviem: latviešu (9 pāriem, pilns komplekts) un poļu (9 pāriem, atsevišķas tērpu daļas, kurpes un zābaki);
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta vairākos laikrakstos - 2 raksti „Rēzeknes Vēstis”, 3 raksti „Vietējā Latgales Avīze”, informatīvā avīze „Bērzgales ziņas” (4 izdevumi 300 eks.), kā arī Bērzgales pagasta mājas lapā www.berzgale.lv).
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Skolēni,Mazākumtautības,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 9085.77 LVL / 12 927.89 EUR
Izlietotais grants: 7844.78 LVL / 11 162.12 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/3-1/29
Projekta īstenotājs: Bērzgales pamatskola (Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde)
Sadarbības partneris: Rēzeknes poļu vidusskola
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
WWW adrese: http://n/a
Statuss: Pabeigts