Home > Sources of funding

eea_sif_logo


Jauniešu nometne "[email protected]" alternatīvai etnisko kultūru izpratnei

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projectsAll project stories
Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību labvēlīgos sociālos, kultūras un informācijas apstākļos dažādu tautību jauniešiem. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts:
- noorganizēt jauniešu nometni (10 dienas) Valkas pilsētā, kurā 40 jaunieši tiks aktīvi iesaistīti dažādās kultūras aktivātēs (teātra izrāde, diskusijas, izbraukumi utt.)
- sagatavot un izdot CD, kurā atspoguļoti projekta gaita un rezutlāti (radītā izrāde, mūzika, māksla u.c.), un izplatīt to citās kopienās un skolās.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēta 10 dienu nometne dažādu tautību jauniešiem „[email protected]” (40 jaunieši no Valkas un Valgas pilsētām, apkārtējiem pagastiem). Nometnes ietvaros tapusi teātra izrāde, muzikālie un mākslas darbi, dažādi interaktīvi un interkomunikatīvi pasākumi;
- Sagatavots un izplatīts CD (200 eks.) par nometni un iestudētās lugas "Ferma" izrādi;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija izplatīta ģimnāzijas un vietējā radio, laikrakstā „Ziemeļlatvija”. Noorganizētas diskusijas Valkas ģimnāzijas mājas lapā).
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Young people,Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Vidzeme Region
Grant awarded: 10581.10 LVL / 15 055.55 EUR
Grant spent: 9458.77 LVL / 13 458.62 EUR
Project number: 2009.LV0061/3-11/30
Project Promoter: Valkas ģimnāzija
Start date of project: 01.12.2009.
Project finish date: 15.04.2010.
Phone: 64707271
Fax: 64707271
www: http://www.valkasgimnazija.lv
Status: Pabeigts