Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


1.atlase

Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
Поиск проектов
Конкурс обявлен: 18.12.2009.
Срок подачи заявок: 11.02.2010. 17:00
Финансирование: 590355.00

Darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
Pirmā atklātā projektu iesniegumu atlase

2009. gada 18.decembrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludināja atklātu projektu iesniegumu atlasi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus komercdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī.

Projektus varēja iesniegt plānošanas reģioni, republikas pilsētas un novadu pašvaldības. Projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir 590 355 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2010.gada 11.februāris

Informatīvie semināri par projektu iesniegumu atlasi: 2010.gada 6.janvārī Jēkabpilī, 7.janvārī Saldū un 8.janvārī Rīgā.

Проекты: 14 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Jelgavas novada pašvaldībaJelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā
2.Jēkabpils pilsētas pašvaldībaJēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā
3.Salaspils novada domeSalaspils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
4.Cēsu novada pašvaldībaVidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana par projektu ieviešanas tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem
5.Ķekavas novada pašvaldībaĶekavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana
6.Valmieras pilsētas pašvaldībaPašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā
7.Rīgas plānošanas reģionsES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā
8.Zemgales plānošanas reģionsZemgales reģiona līdzdalība Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā kultūras, sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības jomā.
9.Rīgas domeRīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos
10.Krustpils novada pašvaldībaKrustpils novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai
11.Mārupes novada domeMārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā
12.Ventspils pilsētas domeKapacitātes paaugstināšana fondu apguvei
13.Daugavpils novada domeDienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē
14.Rēzeknes pilsētas domeRēzeknes pilsētas domes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana projektu vadībā