esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


1.atlase

Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Quality of Public Services at the National, Regional and Local Level"
Search projects
Date of issue: 01.01.2009.
Date of submission: 31.12.2009. 17:00
Funding: 559791.00
Projects: 25 No.Project PromoterProject's title
1.Aglonas novada domePublisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā
2.Salaspils novada domePublisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Salaspils novada pašvaldībā
3.Durbes novada domeDurbes novada domes administrācijas kapacitātes paaugstināšana teritorijas plānošanā-izmantošanā un e-pakalpojuma ieviešanā Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai
4.Jēkabpils novada pašvaldībaInovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
5.Madonas novada pašvaldībaInformācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana jauniešiem Madonas novadā
6.LR Labklājības ministrijaSociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana
7.Valsts zemes dienestsValsts zemes dienesta sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
8.Vidzemes plānošanas reģionsSabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Vidzemes plānošanas reģionā
9.Nodarbinātības valsts aģentūraVadības darba metodes "Vadība saskaņā ar mērķiem" izstrāde - Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai
10.Dabas aizsardzības pārvaldeDabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības daļu darbinieku profesionālās apmācības programmas izstrāde un pilnveide
11.Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrsKvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai
12.Pārtikas un veterinārais dienestsE-mācību sistēmas izstrāde un ieviešana Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai
13.LR Valsts kaseLR Valsts kases sniegto pakalpojumu pilnveidošana un attīstība
14.Zemgales Plānošanas reģionsPublisko pakalpojumu izvērtēšana un uzlabošana komercdarbības attīstībai Zemgales reģionā
15.Latgales plānošanas reģions Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā
16.Sociālās integrācijas valsts aģentūraRehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Sociālās integrācijas valsts aģentūrā
17.Kurzemes plānošanas reģiona administrācijaKurzemes plānošanas reģiona pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
18.Carnikavas novada domeCarnikavas novada domes sniegto publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
19.Nacionālais veselības dienestsProcesu pieejas ieviešana Veselības norēķinu centra sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai
20.Rīgas Plānošanas reģions„Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā”
21.Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra„Ar komercdarbību saistīto Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana – integrēšana elektroniskā vidē”
22.Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldeIelūgumu un izsaukumu apstiprināšanas nodrošināšana trešo valstu pilsoņu uzaicināšanai sakarā ar nodarbinātību un uzturēšanās atļauju un darba atļauju izsniegšanas pakalpojuma kvalitatīva sniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
23.Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novadā
24.Ilūkstes novada pašvaldībaPakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā
25.Valsts probācijas dienestsProbācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana