esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


2.atlase

Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"
Search projects
Date of issue: 07.01.2011.
Date of submission: 23.02.2011. 17:00
Funding: 711423.00

Darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
Otrā atklātā projektu iesniegumu atlase

Sabiedrības integrācijas fonds 2011.gada 7.janvārī izsludināja otro atklāto projektu iesniegumu atlasi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" ietvaros, kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projektu iesniegumu otrajā atlasē pieejamais finansējums ir 545 000 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir robežās no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL. Apakšaktivitātes ietvaros projekta iesniegumus varēja iesniegt plānošanas reģioni, republikas pilsētu un novadu pašvaldības, kas izveidotas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2011.gada 23.februāris. Noteiktajā termiņā tika saņemti 62 projektu iesniegumi. Piecdesmit deviņi projektu iesniegumi saņemti no novadiem un republikas pilsētām un trīs no plānošanas reģioniem. Visvairāk projektu iesniegumu jeb 16 iesniegti no Rīgas plānošanas reģiona, 14 no Vidzemes plānošanas reģiona, 12 no Zemgales plānošanas reģiona, 11 no Latgales plānošanas reģiona un 9 no Kurzemes plānošanas reģiona. Projektu iesniegumu vērtēšanas indikatīvais laika grafiks

Projects: 38 No.Project PromoterProject's title
1.Ludzas novada pašvaldībaLudzas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
2.Valkas novada domePašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā
3.Vidzemes plānošanas reģionsVidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā
4.Cesvaines novada domeCesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
5.Rugāju novada domeAtbalsts Rugāju novada domes kapacitātes stiprināšanai
6.Gulbenes novada domeGulbenes novada speciālistu apmācības energoauditā Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
7.Limbažu novada pašvaldībaLimbažu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu līdzekļu apguvei
8.Ķekavas novada pašvaldībaĶekavas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana, veicot pētījumu par energoefektīvu pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu.
9.Ogres novada pašvaldībaOgres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes stiprināšana
10.Jelgavas novada pašvaldībaRīcībspējas paaugstināšanas pasākumi Eiropas Savienības fondu piesaistei Jelgavas novada pašvaldībā
11.Jaunjelgavas novada domeJaunjelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei
12.Salas novada pašvaldībaSalas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei
13.Rojas novada DomeRojas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
14.Rundāles novada domeRundāles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana
15.Kurzemes plānošanas reģionsKurzemes plānošanas reģiona pašvaldību kapacitātes paaugstināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
16.Madonas novada pašvaldībaMadonas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
17.Mērsraga novada pašvaldībaMērsraga novada izaugsme Eiropas Savienības projektu sagatavošanai.
18.Alūksnes novada pašvaldībaES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana
19.Rēzeknes novada pašvaldībaRēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana
20.Jelgavas pilsētas domeJelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā
21.Tukuma novada DomeTukuma novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai
22.Ventspils pilsētas pašvaldībaKapacitātes paaugstināšana fondu apguvei, II kārta
23.Liepājas pilsētas pašvaldībaKapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Liepājas pilsētas un Grobiņas novada pašvaldībās
24.Kandavas novada domeKandavas un Tukuma novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības programmu īstenošanā
25.Aglonas novada domeAglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai
26.Līvānu novada domeEiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un risku vadības kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā
27.Jūrmalas pilsētas domeJūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
28.Dobeles novada pašvaldībaDobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā
29.Rēzeknes pilsētas domeKapacitātes stiprināšana kultūrtūrisma projektu jomā Rēzeknes pilsētā
30.Alojas novada domeAlojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana
31.Kocēnu novada dome Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģiona pašvaldībās
32.Rīgas plānošanas reģionsES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā II
33.Kuldīgas novada pašvaldībaKuldīgas novada pašvaldības iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
34.Stopiņu novada domeStopiņu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
35.Kārsavas novada pašvaldībaKārsavas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
36.Auces novada pašvaldībaAuces un Tērvetes novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.
37.Strenču novada domeStrenču novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu finansējuma piesaistīšanai un projektu ieviešanai
38.Pļaviņu novada domePļaviņu novada domes darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā