eea-norway


4.atlase

Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
Meklēt projektus

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš "NVO projektu programmā" noslēdzās 2009.gada 24.jūlijā un kopumā gan iesniedzot personīgi, gan pa pastu tika saņemti 176 projektu iesniegumi par kopējo summu 9 160 733,12 eiro, kas 18 reizes pārsniedz pieejamo finansējumu šajā konkursā.

Iesniegto projektu iesniegumu sadalījums pēc projektu lieluma:

  • no 8000-50 000 eiro - 100 projekti,
  • no 50 001-100 000 eiro - 76 projekti.

Šobrīd notiek projektu vērtēšana un rezultāti būs zināmi š.g. novembrī.

Projektu iesniegumu vērtēšanas indikatīvais grafiks

2008.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.610 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas „NVO projektu programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums" (informācijai)

Gatavojot iesniegumu granta saņemšanai, Sabiedrības integrācijas fonds aicina iepazīties un ņemt vērā „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmu 2008.-2012.gadam", kā arī EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu izstrādātās vadlīnijas:


Projektu iesniedzēji, kuri savā projektā vēlas iesaistīt sadarbības partnerus no Norvēģijas, informāciju par sadarbības iespējām un Norvēģijas nevalstiskajām organizācijām var meklēt internetā Norvēģijas NVO informācijas portālā NGO Norway Information Portal šajā adresē: http://www.ngonorway.org/.