eea-norway


3.atlase

Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)
Поиск проектов
Проекты: 10 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.biedrība "LATVIEŠI PASAULĒ-muzejs un pētniecības centrs"Muzeja "LATVIEŠI PASAULĒ" izveidošana Latvijā
2.biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO""Latvijas "Kustības par neatkarīgu dzīvi" izveide un darbības uzsākšana
3.biedrība "Māmiņas bērnu labklājībai"Biedrības "Māmiņas bērnu labklājībai" kapacitātes stiprināšana
4.biedrība "Zaļais virziens"Biedrības "Zaļais Virziens" kapacitātes stiprināšanas projekts ilgtermiņa plāna īstenošanai
5.nodibinājums "Lubāna mitrāja kompleksa fonds"Nodibinājuma "Lubāna mitrāja kompleksa fonds" kapacitātes paaugstināšana
6.biedrība "Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi""Liepājas Jauno Vanagu kapacitātes celšana - SIF" (Sistēma/ Iedvesma/ Fleksibilitāte)
7.biedrība "Drošais pamats"Biedrības "Drošais pamats" kapacitātes stiprināšana konsultatīvā centra izveidei
8.biedrība "Glūdas pagasta biedrība "Attīstības centrs-Dzīvo gudri""Glūdas pagasta biedrības "Attīstības centrs - Dzīvo gudri" darbības kapacitātes stiprināšana
9.biedrība "Asociācija izglītība ilgtspējīgai attīstībai"Kapacitāte asociācijas "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" darbībai un sadarbībai
10.biedrība " Balvu novada attīstības veicināšanai "SAVI"Mēs - Balvu novadam!