esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


3.atlase

Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"
Search projects
Date of issue: 23.09.2011.
Date of submission: 27.10.2011. 17:00
Funding: 772549.48

Darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
Trešā atklātā projektu iesniegumu atlase

Sabiedrības integrācijas fonds 2011.gada 23.septembrī izsludināja trešo atklāto projektu iesniegumu atlasi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" ietvaros, kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projektu iesniegumu trešajā atlasē pieejamais finansējums ir 772 549,48 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir robežās no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL. Apakšaktivitātes ietvaros projekta iesniegumus varēja iesniegt plānošanas reģioni, republikas pilsētas un novadu pašvaldības, kas izveidotas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2011.gada 27.oktobris

Projects: 44 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.Balvu novada pašvaldībaBalvu novada pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu līdzekļu piesaistē
2.Viļānu novada pašvaldībaViļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana
3.Alūksnes novada pašvaldībaAlūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība finansējuma piesaistē
4.Alsungas novada domeAlsungas novada domes kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā
5.Neretas novada pašvaldībaNeretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai
6.Carnikavas novada dome Carnikavas novada un Ropažu novada pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā
7.Rucavas novada pašvaldībaRucavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana
8.Vecpiebalgas novada pašvaldībaVecpiebalgas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaistē
9.Ogres novada pašvaldībaOgres novada un kaimiņu pašvaldību darbinieku starptautiskās sadarbības kapacitātes stiprināšana
10.Jaunpils novada domeES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaiste ilgtspējīgai Jaunpils novada attīstībai
11.Jēkabpils pilsētas pašvaldībaJēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana
12.Ķeguma novada domeĶeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana
13.Aknīstes novada pašvaldībaAknīstes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana
14.Mārupes novada DomeKvalitatīvāka Mārupes novada pašvaldības darbinieku iesaiste Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā
15.Vaiņodes novada domeVaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā
16.Salaspils novada dome Salaspils novada pašvaldības kapacitātes celšana un starpnozaru sadarbības stiprināšana aktīvai un kvalitatīvai pašvaldības līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā Attīstības programmā minētajās prioritārajās jomās
17.Ventspils pilsētas pašvaldībaKapacitātes paaugstināšana fondu apguvei, III kārta
18.Valmieras pilsētas pašvaldībaPašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana, sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu sagatavošanu, īstenošanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu
19.Beverīnas novada pašvaldībaBeverīnas novada pašvaldības darbinieku kapacitātes celšana sekmīgai Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu atbalsta finansējuma saņemšanai un apsaimniekošanai
20.Amatas novada pašvaldība Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana
21.Jelgavas pilsētas domeJelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana – II kārta
22.Liepājas pilsētas pašvaldībaKapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Liepājas pilsētas un Grobiņas novada pašvaldībās II kārta
23.Gulbenes novada domeGulbenes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai ES neformālās un mūžizglītības projektu jomā
24.Kuldīgas novada pašvaldībaKuldīgas un Skrundas novadu pašvaldības kultūras un izglītības iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
25.Talsu novada pašvaldībaTalsu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai
26.Mālpils novada domeMālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana
27.Preiļu novada domePreiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē
28.Madonas novada pašvaldībaMadonas novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
29.Rundāles novada domeRundāles novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu finansējuma piesaistīšanai un projektu ieviešana
30.Zemgales Plānošanas reģionsZemgales Plānošanas reģiona rīcībspējas paaugstināšana ES fondu projektu ietekmes izvērtēšanā un līdzekļu piesaistē
31.Jūrmalas pilsētas domeJūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES polotiku instrumentu un pārejās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā
32.Lubānas novada pašvaldībaEsi informēts!
33.Dobeles novada pašvaldībaDobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības projektu īstenošanai
34.Smiltenes novada domeSmiltenes novada pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā
35.Durbes novada domeDurbes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana
36.Viļakas novada domeMācību gads zināšanu pilnveidei ES fondu apguvē Viļakas novada darbiniekiem
37.Daugavpils pilsētas domeDaugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
38.Vidzemes plānošanas reģionsKapacitātes paaugstināšana kultūras nozares projektu un pasākumu īstenošanai Vidzemes plānošanas reģionā
39.Kurzemes plānošanas reģionsKurzemes plānošanas reģiona un tā pašvaldību kapacitātes paaugstināšana ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
40.Iecavas novada DomeIecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana
Pages: