Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > ESF jaunumi > Zināmi rezultāti otrajā atklātajā projektu iesnieg[..]

Zināmi rezultāti otrajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē ESF 1.5.2.2.3.apakšaktivitātei

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka ir apstiprināti rezultāti Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē 1.5.2.2.3. "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" otrās atklātās projektu iesniegumu atlases ietvaros.

Kopumā projektu iesniegumu atlases ietvaros tika saņemti 62 projektu iesniegumi. Atbalstu savu projektu īstenošanai saņems 30 iesniedzēji – 3 plānošanas reģioni, 4 republikas pilsētas un 23 novada pašvaldības par kopējo summu 535 815,08 LVL. Apakšaktivitātes ietvaros īstenotos projektus 100% finansē Eiropas Sociālais fonds. Otrajā projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir 545 000 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir robežās no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL.

Apstiprinātie projektu iesniegumi (bez nosacījumiem):
Iesniedzējs
Projekta nosaukums
Skrīveru novada pašvaldība 
Skrīveru novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā
Ar nosacījumiem apstiprinātie projektu iesniegumi:
Iesniedzējs
Projekta nosaukums
Līvānu novada dome
Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un risku vadības kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā
Salas novada pašvaldība
Salas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei
Rūjienas novada pašvaldība
Rūjienas un Naukšēnu novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā
Vidzemes plānošanas reģions
Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā
Pļaviņu novada dome
Pļaviņu novada domes darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā
Valkas novada dome
Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā
Garkalnes novada dome
Garkalnes novada domes kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā
Tukuma novada Dome
Tukuma novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai
Limbažu novada pašvaldība
Limbažu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu līdzekļu apguvei
Jelgavas pilsētas dome
Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā
Kuldīgas novada pašvaldība
Kuldīgas novada pašvaldības iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Kocēnu novada dome
Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģiona pašvaldībās
Alojas novada dome
Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšana
Liepājas pilsētas pašvaldība
Kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Liepājas pilsētas un Grobiņas novada pašvaldībās
Auces novada pašvaldība
Auces un Tērvetes novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Ogres novada pašvaldība
Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes stiprināšana
Neretas novada pašvaldība
Neretas un Aknīstes novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana
Ludzas novada pašvaldība
Ludzas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Ķekavas novada pašvaldība
Ķekavas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana, veicot pētījumu par energoefektīvu pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu
Alūksnes novada pašvaldība
ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana
Strenču novada dome
Strenču novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu finansējuma piesaistīšanai un projektu ieviešanai
Kurzemes plānošanas reģions
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību kapacitātes paaugstināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Gulbenes novada dome
Gulbenes novada speciālistu apmācības energoauditā Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Dobeles novada pašvaldība
Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā
Rīgas plānošanas reģions
ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā II
Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Rēzeknes novada pašvaldība
Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana
Aglonas novada dome
Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai
Ventspils pilsētas pašvaldība
Kapacitātes paaugstināšana fondu apguvei, II kārta

Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Apakšaktivitātē plānots izsludināt vēl vienu atklāto projektu iesniegumu atlasi.