Home > Sources of funding > ARHĪVS > EEA Financial Mechanism 2004-2009 > Grant scheme "Strengthening civil society and[..] > Mazākumtautību kultūras un sabiedrisko aktivitāšu [..]

eea_sif_logo


Mazākumtautību kultūras un sabiedrisko aktivitāšu hronika "ETNOSI. HRONIKAS. 2009"

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projectsAll project stories
Projekta mērķis ir sekmēt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus apstākļus Latvijas mazākumtautībām, kā arī informēt plašāku sabiedrību par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts uzfilmēt un DVD formātā izdot apjomīgu un saistošu krājumu "Etnosi. Hronikas. 2009/2010", kas informē par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju. Plānoti arī projekta publicitātes un DVD krājuma prezentācijas pasākumi.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izveidots DVD krājums "Etnosi. Hronikas. 2009/2010" - 500 krājumi (katrā 4 DVD, 59 dažādas epizodes, kopā 10 h), kas informē par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju;
- Noorganizēti 5 izdotā DVD krājuma prezentācijas pasākumi (kopā 103 dalībnieki);
- Noorganizēti 2 darba semināri (38 dalībnieki) un noslēguma seminārs (25 dalībnieki) projektu rezultātu analīzei, NVO viedoklim par nepieciešamajiem pasākumiem pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un sabiedrības integrācijas veicināšanai Latvijā.
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija regulāri ievietota biedrības mājas lapā www.projectvisuallatvia.lv, preses relīzes publicētas 4 portālos: www.delfi.lv, www.tvnet.lv, www.notikumi.lv un www.kasjauns.lv)
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Ethnic minorities,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia
Grant awarded: 33211.31 LVL / 47 255.44 EUR
Grant spent: 29400.74 LVL / 41 833.48 EUR
Project number: 2009.LV0061/2-20/14
Project Promoter: Projekts "Vizuālā Latvija"
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
Phone: 29106527
www: http://www.projectvisuallatvia.lv/
Status: Pabeigts