Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Truškopība - jauna aroda iespējas laukos

2010.CH04/mic-163

Valstī turpina pieaugt trūcīgo personu skaits, kas, saskaņā ar Labklājības ministrijas datiem, veido vismaz 6-8% no valsts iedzīvotāju kopskaita. Attālākās lauku teritorijās, piemēram, Kandavas novadā, trūcīgo vai maznodrošināto ģimeņu statuss ir piešķirts vairāk kā pusotram tūkstotim ģimeņu, kurās ir vairāk kā 700 bērnu. Tāpat, laukos nereti iedzīvotājiem ir apgrūtināta mūžizglītības pieejamība. Mūsdienu sabiedrībā un darba tirgū ir strauji mainījies zināšanu un kompetenču pieprasījums, aizvien lielāku nozīmi iegūst neformālā ikdienas mācīšanās.
Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija īsteno kopīgu projektu ar Šveices partneri, kura mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti nabadzības riskam pakļautajiem bērniem, jauniešiem un senioriem Kandavā un Kuldīgas novadā. Projekts ir viens no vairāk kā piecdesmit projektiem, kas tiek īstenoti ar Šveices Konfederācijas un Latvijas valsts atbalstu laika posmā no 2011.-2012. gadam ar mērķi mazināt sociālekonomiskās atšķirības un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Projektā iesaistīti bērni un jaunieši no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, jaunieši bezdarbnieki un darba meklētāji, kā arī bērni un jaunieši, kuru vecāki ilgstoši uzturas ārzemēs, un seniori. Truškopība Latvijā ir sena un smalka nodarbe, tādēļ arī projektā īstenots plašs aktivitāšu loks.
Trusis cilvēka dzīvē var nozīmēt ļoti atšķirīgas lietas: tas var būt kā mājas mīlulis, gan arī kā produktīvās lauksaimniecības dzīvnieks gaļas vai kažokādu ieguvei. Piecu mēnešu garumā no 2011.gada janvāra līdz maijam Kuldīgas novada Kabiles pamatskolā un Kandavas novada Vānes pagasta pamatskolā notika jauniešu un senioru teorētiskās un praktiskās apmācības “Trušmīļu skolā”, kur nodarbībās asociācijas biedri mācīja truškopības vēsturi, dzīvnieku pavairošanu, ēdināšanu, būrīšu izgatavošanu, dzīvnieku turēšanas normatīvos aktus, biznesa pamatus, komercdarbības juridiskos aspektus, zemnieku saimniecības dibināšanu un veterinārijas nosacījumus. Kā atzīmē Ineta Fogele: “Tas ir tikai pats sākums, jo no katra paša tālāk atkarīgs, kā “skolas” beidzējs virzīsies uz priekšu.”
2011.gada vasarā (jūnijs-jūlijs) notika iegūto zināšanu pārbaude Trušmīļu skolas vasaras nometnēs Vānē un Kabilē. Nokārtojot eksāmenu, jaunie trušmīļi saņēma vienu tīršķirnes trušu pāri savas fermas attīstīšanai un pašu rokām gatavoto trušu būrīti. Zināšanas un prasmes, ko absolventi ieguva, lieti noderēs arī citās dzīves situācijās. Šāda inovatīva pieeja tieši sociālo problēmu risināšanā, kur mācības tiek apvienotas ar praktiska biznesa uzsākšanas iespējām, attālinātās lauku teritorijās bieži vien ir vienīgā praktiski iespējamā nodarbe. Citiem vārdiem sakot, jaunietim vai senioram tiek iedota “zivs”, “makšķere” un vēl parādīts “kā makšķerēt”. Kāda no seniorēm atzīmē, ka priecājas, ka uzzinājusi daudz jauna par truškopību un varēja pabūt cilvēkos, jo vienai dzīvot lauku viensētā esot skumji.
Sekmīgāko „Trušmīļu skola” truškopja aroda ieguvēju un Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas pārstāvju pieredzes brauciens pie sadarbības partnera Šveicē deva papildus zināšanas Eiropas šķirnes truškopībā, labās prakses pārņemšanā, kā arī papildus stimulu tālākai truškopja aroda izkopšanai. „Trušmīļu skolas” dalībnieku un Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas pārstāvju vizīte Šveicē, apmeklējot sadarbības partnera Starptautisko tīklu Globālā Cerība-Šveicē (Global Hope Network International Switzerland) un Šveices šķirnes trušu biedrības trušu audzētāju saimniecības, deva iespēju nodibināt personīgos kontaktus tālākai sadarbībai un apgūt pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem. Programmā bija iekļauts arī Cīrihes trušu muzeja apmeklējums.

Pēc pieredzes apmaiņas brauciena uz Šveici un pārrunām ar Šveices trušu audzētājiem, kāda no jaunietēm atzina, ka brauciens viņai devis pozitīvu lādiņu un iedvesmojis aktīvai rīcībai: “Es noteikti vēlos palikt un darboties Latvijā, attīstīšu truškopību kā vienu no darbības veidiem”.

Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija ir iecerējusi nodibināt Bērnu un jauniešu sekciju, kuras darbībā tiks iesaistīti „Trušmīļu skola” absolventi. Paredzēts izmantot Šveices Šķirnes trušu biedrības pieredzi un uzsākt plašu truškopības nozares reklāmas kampaņu bērnu un jauniešu vidū, tā nodrošinot truškopības nozares ilgtspēju Latvijā.

Projektā iesaistītajiem bērniem un jauniešiem bija iespēja apgūt truškopja arodu un veidot trušu saimniecības, saņemot tam nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī starta vaislas materiālu un pašu gatavotos trušu būrus. Šādi tika radīti priekšnosacījumi, lai ar salīdzinoši nelieliem ieguldījumiem rastos iespēja apgādāt savu ģimeni ar veselīgu un kvalitatīvu pārtiku, kā arī pavērtos iespējas uzsākt komercdarbību laukos.

Raksts izveidots: 2011.g.septembrī