eea-norway


„Projekta iesnieguma "Šlokenbekas muižas attīstība - mūsdienīga pieeja kultūras mantojuma saglabāšanai" sagatavošana”

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: Project preparation fund

Search projects
Priority: Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia,Riga Region
Amount of Grant Awarded: 18 162,25 EUR EUR / 12 764.50 LVL;
Project Promoter: 10. Biedrība "Šlokenbekas muiža"
Legal address: Stabu iela 21 -1, Rīga, LV- 1050
Duration of the project: 4,5 mēneši