eea-norway


„Projekta "Elektronisko dokumentu aprites sistēmas izveidošana Tukuma slimnīcā" sagatavošana un iesniegšana”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: Projektu sagatavošanas fonds

Meklēt projektus
Prioritāte: Veselība
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Visa Latvija,Rīgas reģions
Piešķirtais finansējums: 12 060,77 EUR EUR / 8 476.36 LVL;
Projekta īstenotājs: Tukuma rajona padomes aģentūra "Tukuma slimnīca"
Juridiskā adrese: Raudas iela 8, Tukums, LV - 3101
Īstenošanas ilgums: 4 mēneši