eea-norway


„Individuālā projekta "Veselības centra "Ilūkste" tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana kvalitatīvas ārstniecības un profilakses nodrošināšanai" sagatavošana iesniegšanai EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajā atklāto projektu konkursā”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: Projektu sagatavošanas fonds

Meklēt projektus
Prioritāte: Veselība
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Visa Latvija
Piešķirtais finansējums: 20 000,00 EUR EUR / 14 056.08 LVL;
Projekta īstenotājs: Ilūkstes novada dome
Juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, LV - 5447
Īstenošanas ilgums: 6 mēneši