Home > Sources of funding

eea-norway


„Individuālā projekta "Veselības centra "Ilūkste" tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana kvalitatīvas ārstniecības un profilakses nodrošināšanai" sagatavošana iesniegšanai EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajā atklāto projektu konkursā”

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: Project preparation fund

Search projects
Priority: Veselība
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Whole Latvia
Amount of Grant Awarded: 20 000,00 EUR EUR / 14 056.08 LVL;
Project Promoter: Ilūkstes novada dome
Legal address: Brīvības iela 7, Ilūkste, LV - 5447
Duration of the project: 6 mēneši