Home > Sources of funding

eea-norway


"EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta otrās atklāto projektu konkursa kārtas projekta plānošana un iesnieguma veidlapas izstrāde"

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: Project preparation fund

Search projects
Priority: Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Legal status of Project Promoter: Other
Region: Whole Latvia,Rīga
Amount of Grant Awarded: 19 613,42 EUR EUR / 13 784.39 LVL;
Project Promoter: Pārtikas un Veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs
Legal address: Lejupes iela 3, Rīga, LV - 1076
Duration of the project: 7 mēneši