eea-norway


"Projekta "Pilsoniskās drosmes skola" sagatavošana"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: Projektu sagatavošanas fonds

Meklēt projektus
Prioritāte: Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais finansējums: 7 118,43 EUR EUR / 5 002.86 LVL;
Projekta īstenotājs: Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "PROVIDUS""
Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV - 1010
Īstenošanas ilgums: 2,5 mēneši