eea-norway


"Kompleksa uz inovatīviem pasākumiem balstīta Zemgales pierobežu teritoriju attīstības projekta izstrāde"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: Projektu sagatavošanas fonds

Meklēt projektus
Prioritāte: Reģionālā attīstība un ekonomisko aktivitāšu attīstība
Īstenotāja statuss: cits
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais finansējums: 19 910,73 EUR EUR / 13 993.34 LVL;
Projekta īstenotājs: Zemgales plānošanas reăions
Juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV - 3001
Īstenošanas ilgums: 5 mēneši