Home > Sources of funding

eea-norway


"Kompleksa uz inovatīviem pasākumiem balstīta Zemgales pierobežu teritoriju attīstības projekta izstrāde"

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: Project preparation fund

Search projects
Priority: Reģionālā attīstība un ekonomisko aktivitāšu attīstība
Legal status of Project Promoter: Other
Region: Zemgale Region
Amount of Grant Awarded: 19 910,73 EUR EUR / 13 993.34 LVL;
Project Promoter: Zemgales plānošanas reăions
Legal address: Pasta iela 37, Jelgava, LV - 3001
Duration of the project: 5 mēneši