Home > Sources of funding

eea-norway


"Rīcības plāns Projekta "Sadarbības tīkla izveidošana alternatīvās enerģijas avotu (biodegvielas) izmantošanas jomā Baltijā" (indikatīvs darba nosaukums) sagatavošanai EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2.Individuālo projektu atklātā konkursa ietvaros"

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: Project preparation fund

Search projects
Priority: Reģionālā attīstība un ekonomisko aktivitāšu attīstība
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Zviedrija,Lietuva
Amount of Grant Awarded: 11 819,64 EUR EUR / 8 306.89 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Tehnoloģiju attīstības forums"
Legal address: Kr.Barona iela 32-7, Rīga, LV - 1011
Duration of the project: 3 mēneši