Sākums > Finansējuma avoti > ARHĪVS > EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009 > > Konferences „Ārvalstu finansējums Latvijā – EEZ/No[..]

Konferences „Ārvalstu finansējums Latvijā – EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta grantu shēma “NVO fonds”” apskats

Piektdien, 2011.gada 29.aprīlī notika konference „Ārvalstu finansējums Latvijā – EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta grantu shēma “NVO fonds””, kuru organizēja Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā un Sabiedrības integrācijas fonds, sadarbībā ar biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse”. Konference notika Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „NVO fonds Latvijā” ietvaros.

Pirms konferences notika preses konference, kurā piedalījās Norvēģijas Ārlietu ministrijas vēstniece, Saprašanās memoranda sarunu koordinatore (TBC) Ingrīda Šūleruda, kultūras ministre Sarmīte Ēlerte, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aleksandrs Antonovs, Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore Rasma Pīpiķe. Preses konferenci vadīja Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere.

Konferencē ar prezentācijām uzstājās Finanšu instrumentu biroja Pilsoniskās sabiedrības sektora padomniece Patrīcija Brandellero, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonda Programmu uzraudzības nodaļas vadītāja Jeļena Šaicāne un Projektu nodaļas vadītāja Līga Vecā.

Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar pētījuma “Pārskats par NVO sektoru Latvijā” rezultātiem, kā arī ar grantu shēmas “NVO fonds” izvērtējumu. Par pētījumā un izvērtējumā iegūtajām atziņām informēja biedrības “Baltic Institute of Social Sciences” pārstāves O.Žabko un E.Kļave.

SIA “Latvijas fakti” direktors A.Freimanis konferences dalībniekus iepazīstināja ar veiktās sabiedriskās aptaujas “Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā” rezultātiem.

Noslēguma konferencei „NVO fonds Latvijā” bija iespējams sekot līdzi video tiešraidē internetā, kas 2011.gada 29.aprīlī no plkst. 10:30 – 15:00 translēta no viesnīcas „Radisson Blu Hotel Latvija”. Tiešraidi varēja vērot Eiropas Savienības mājas portālā www.esmaja.lv , Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.lv un Latvijas NVO vortālā www.nvo.lv.

Konferencē piedalījās vairāk kā 200 dalībnieki no dažādām nevalstiskām organizācijām.

Konferences laikā dalībniekus iepazīstināja ar sasniegtajiem rezultātiem trijās NVO fonda grantu programmās: (i) NVO darbības atbalsta programmā, (ii) NVO kapacitātes stiprināšanas programmā, un (iii) NVO projektu programmā.

Konferences moderators Ilmārs Latkovskis vadīja arī vairākas diskusijas, kuru laikā konferences dalībniekiem bija iespēja izteikt savu viedokli un diskutēt ar ekspertiem par NVO sektora aktuālitātēm. Diskusijā “NVO fonda rezultāti un gūtās mācības” kā pieaicinātie eksperti piedalījās A.Bauere, SIF sekretariāta direktore, J.Šaicāne, SIF programmu uzraudzības nodaļas vadītāja, G.Želve, Finanšu ministrijas EEZ, Norvēģijas un Šveices projektu uzraudzības nodaļas vadītājas vietniece, I.Leimane-Veldmeijere, resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” direktore, M.Ceirulis, Liepājas neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs, kā arī Ā.Ādlers, Latvijas lauku foruma biroja vadītājs. Otrajā diskusijā “NVO sektora attīstība un “NVO fonda” loma tajā” kā pieaicinātie eksperti piedalījās S.Rieksta, SIF sekretariāta direktores vietniece, Ē.Ajausks, Kultūras ministrijas pārstāvis, A.Ozola, “Zaļā kustība” valdes priekšsēdētāja, I.Šimanska, “Latvijas pilsoniskā alianse” politikas koordinatore, I.Balodis, “Apeirons” valdes priekšsēdētājs un I.Ķelle, “Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda mērķis ir atbalsta sniegšana nevalstiskām organizācijām pilsoniskas sabiedrības veidošanā un tā ietvaros kopējais pieejamais finansējums nevalstiskā sektora atbalstam nākamajā plānošanas periodā (2009.-2014.) būs vairāk kā desmit miljoni eiro.

NVO pievēršas daudziem sociāliem un politikas izaicinājumiem: demokrātiskas sabiedrības veidošana, cilvēktiesības, sociālā iekļaušanās un vides aizsardzība. Šie jautājumi tiek risināti ar NVO fondu starpniecību, pieskaņojot atbalstu dažādām NVO sektora vajadzībām.

konferences prezentācijas pieejamas šeit