eea_sif_logo


Liepas un Matīšu pamatskolas sadarbība etnisko kultūru izzināšanā

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projects

Projekta mērķis ir veicināt Liepas un Matīšu pamatskolu mazākumtautību skolēnu sadarbību savas etniskās kultūras izzināšanā un saglabāšanā.

Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:

  • atlasīt projekta dalībniekus;
  • organizēt skolēnu pētniecisko darbu izstrādi;
  • organizēt latviešu un mazākumtautības kultūras skolēnu zinātnisko konferenci un ekskursiju;
  • organizēt starpkultūru festivālu;
  • sagatavot un izdot informatīvo bukletu par projekta norisi;
  • veidot ilustratīvo foto un video materiālu par projekta norisi, video popularizēšana.
Priority: Akadēmiskie pētījumi
Target group: Children,Young people
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Vidzeme Region
Amount of Grant Awarded: 9045.09 LVL / 12 870.00 EUR
Amount of Grant Spent: 9044.34 LVL / 12 868.94 EUR
Project number: 2009. LV0061/3-4/26
Project Promoter: Liepas pamatskola
Partner(s): Matīšu pamatskola
Start date of project: 01.12.2009.
Project finish date: 31.05.2010.
Place of implementation: Cēsu rajons, Liepas pagasts, Valmieras rajons, Burtnieku novads, Matīšu pagasts
Legal address: Rūpnīcas iela 12, Liepas pagasts, Priekules novads, LV-4128
Phone: 64195444
Fax: 64195444
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Buklets2.4 MB