eea_sif_logo


Liepas un Matīšu pamatskolas sadarbība etnisko kultūru izzināšanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir veicināt Liepas un Matīšu pamatskolu mazākumtautību skolēnu sadarbību savas etniskās kultūras izzināšanā un saglabāšanā.

Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:

  • atlasīt projekta dalībniekus;
  • organizēt skolēnu pētniecisko darbu izstrādi;
  • organizēt latviešu un mazākumtautības kultūras skolēnu zinātnisko konferenci un ekskursiju;
  • organizēt starpkultūru festivālu;
  • sagatavot un izdot informatīvo bukletu par projekta norisi;
  • veidot ilustratīvo foto un video materiālu par projekta norisi, video popularizēšana.
Prioritāte: Akadēmiskie pētījumi
Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais finansējums: 9045.09 LVL / 12 870.00 EUR
Izlietotais finansējums: 9044.34 LVL / 12 868.94 EUR
Projekta numurs: 2009. LV0061/3-4/26
Projekta īstenotājs: Liepas pamatskola
Sadarbības partneris: Matīšu pamatskola
Uzsākšanas datums: 01.12.2009.
Pabeigšanas datums: 31.05.2010.
Īstenošanas vieta: Cēsu rajons, Liepas pagasts, Valmieras rajons, Burtnieku novads, Matīšu pagasts
Juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 12, Liepas pagasts, Priekules novads, LV-4128
Telefons: 64195444
Fakss: 64195444
E-pasts:

Buklets2.4 MB